Giới thiệu angels

Angels Initiative là một sáng kiến can thiệp chăm sóc sức khỏe dành riêng cho việc cải thiện cơ hội sống sót và một cuộc sống không tàn tật của bệnh nhân đột quỵ. Kể từ năm 2016, ước tính có khoảng 7,5 triệu bệnh nhân đã được điều trị tại hơn 6.000 bệnh viện Angels trên toàn thế giới, bao gồm hơn 1.400 bệnh viện hỗ trợ đột quỵ mới được thành lập trên khắp thế giới với sự giúp đỡ của Angels.

Sứ mệnh của chúng tôi

Là một cộng đồng toàn cầu của các thành viên Angels Initiative, chúng tôi cố gắng:

  1. Đảm bảo khu vực của chúng tôi có phạm vi địa lý phù hợp, để tất cả bệnh nhân đột quỵ đều có thể tiếp cận với cùng một mức độ chăm sóc dù họ ở đâu.
  2. Không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc để mang đến cho người bệnh những kết quả tốt nhất. Điều này được thể hiện bằng Vàng là tối thiểu và mục tiêu là Kim cương theo tiêu chí giải thưởng ESO Angels.
  3. Phát triển mọi người trong cộng đồng Angels của chúng tôi bao gồm bác sĩ, y tá, nhân viên cứu thương và tất cả mọi người trong nhóm đột quỵ thông qua giáo dục, hỗ trợ, cố vấn, chia sẻ ý tưởng và đem đến sự thừa nhận.
  4. Xây dựng và phát triển mạng lưới chuyển tuyến khu vực hiệu quả, nơi các trung tâm chính, toàn diện và dịch vụ EMS phối hợp với nhau để cung cấp cho bệnh nhân mức độ chăm sóc tốt nhất.

Đây là di sản của chúng tôi.

Gặp gỡ đội ngũ

Gặp gỡ đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm và đầy tâm huyết của chúng tôi, những người sẽ làm tất cả những gì cần thiết để giúp bạn đạt được mục tiêu là có kết quả tốt hơn cho bệnh nhân đột quỵ.

Gặp gỡ đội ngũ Angels