ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Các địa chỉ
Trang web này là một nguồn thông tin quốc tế từ Trụ sở của Tập đoàn chúng tôi tại Ingelheim, Đức và nhằm cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh toàn cầu của chúng tôi. Xin lưu ý rằng các thông tin liên quan đến trạng thái phê duyệt và nhãn của các sản phẩm được phê duyệt có thể khác nhau tùy theo quốc gia và thông tin cụ thể theo quốc gia có thể có sẵn ở các quốc gia nơi chúng tôi hoạt động kinh doanh.

 

Sử dụng nội dung
Tất cả các nội dung trên trang web này là tài sản của tập đoàn Boehringer Ingelheim và được bảo vệ bởi bản quyền. Chúng tôi cho phép sử dụng tài liệu (như sách trắng, thông cáo tin tức, bảng dữ liệu và các câu hỏi thường gặp) từ trang web này với điều kiện (1) có thông báo này trong tất cả các bản sao, và cụ thể là có cả thông báo bản quyền và thông báo cho phép này, (2) việc sử dụng các tài liệu từ trang web này chỉ nhằm mục đích thông tin, truyền thông và phi thương mại hoặc mang tính cá nhân và sẽ không được sao chép hoặc đăng trên bất kỳ máy tính mạng nào hoặc phát trên các phương tiện thông tin đại chúng mang tính thương mại và (3) không sửa đổi bất kỳ tài liệu nào. Nghiêm cấm sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích nào khác. Nếu vi phạm có thể phải chịu hình phạt dân sự và hình sự nghiêm trọng. Các hành vi vi phạm sẽ bị truy tố.

Việc cho phép nêu trên không bao gồm cho phép sử dụng thiết kế hoặc bố cục của trang web boehringer-ingelheim.com hoặc bất kỳ trang web nào khác thuộc sở hữu, điều hành, cấp phép hoặc kiểm soát bởi một trong những công ty của tập đoàn Boehringer Ingelheim. Các yếu tố của các trang web này được bảo vệ bởi các luật về bản quyền, hình dáng thương mại, thương hiệu, cạnh tranh không lành mạnh và các luật khác và không được sao chép hoặc bắt chước dù là toàn bộ hay một phần. Không được sao chép hoặc truyền lại thương hiệu, hình dáng thương mại, logo, đồ họa, âm thanh hoặc hình ảnh từ bất kỳ trang web nào của Boehringer Ingelheim, trừ khi được chính công ty thuộc Boehringer Ingelheim sở hữu các quyền đó cho phép một cách rõ ràng. Tất cả những quyền không được cấp phép ở đây đều được bảo lưu.

 

Thông báo về thương hiệu
Tên thương mại của các sản phẩm Boehringer Ingelheim được tham chiếu trong tài liệu này, dù xuất hiện bằng chữ in đậm hay với ký hiệu thương hiệu ®, đều là thương hiệu của các công ty thuộc tập đoàn Boehringer Ingelheim. Tên của các công ty và sản phẩm thực tế được đề cập ở đây có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nghiêm cấm sử dụng các thương hiệu này, tên công ty Boehringer Ingelheim và logo của công ty, trừ khi được cho phép tại văn bản này. Người vi phạm có thể bị truy tố theo luật hình sự. Các sản phẩm được nêu tại đây có thể có các tên thương mại khác nhau, ghi nhãn khác nhau, trình bày và sức mạnh của sản phẩm ở các quốc gia khác nhau. Trong trường hợp muốn làm rõ, vui lòng liên hệ với chi nhánh địa phương của chúng tôi.

 

Miễn trừ trách nhiệm
Tập đoàn Boehringer Ingelheim và/hoặc các nhà cung cấp liên quan không đưa ra tuyên bố nào về tính phù hợp của thông tin trong tài liệu và hình ảnh liên quan được công bố trên trang này vì bất kỳ mục đích nào. Tất cả các tài liệu và đồ họa liên quan đó được cung cấp "trong tình trạng" không có bất kỳ loại đảm bảo nào. Tập đoàn Boehringer Ingelheim và/hoặc các nhà cung cấp liên quan từ chối mọi bảo đảm và điều kiện liên quan đến các thông tin này, bao gồm tất cả các bảo đảm và điều kiện thương mại, phù hợp cho mục đích cụ thể, quyền sở hữu và không vi phạm. Người dùng phải chịu toàn bộ rủi ro về việc truy cập và sử dụng cũng như nội dung của các thông tin này. Trong mọi trường hợp, các công ty trong tập đoàn và/hoặc nhà cung cấp liên quan của Boehringer Ingelheim không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc là hậu quả, hoặc bất kỳ thiệt hại nào do mất quyền sử dụng, dữ liệu hoặc lợi nhuận, cho dù là do thực hiện hợp đồng, do sơ suất hoặc lỗi dân sự, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc thực hiện thông tin sẵn có từ trang web này. Các tài liệu về dược phẩm không được chủ định sử dụng thay thế cho ý kiến tư vấn của chuyên gia y tế hay các chuyên gia có đủ trình độ khác. Nếu quý vị cần tìm kiếm lời khuyên về một vấn đề sức khỏe cụ thể, vui lòng liên hệ các chuyên gia y tế

Các tài liệu và hình ảnh liên quan được xuất bản trên máy chủ này có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy. Các thông tin trong tài liệu này được thay đổi bổ sung định kỳ. Tập đoàn Boehringer Ingelheim và/hoặc các nhà cung cấp liên quan có thể cải thiện và/hoặc thay đổi các sản phẩm và/hoặc chương trình được nêu tại đây bất cứ lúc nào.

 

Thông báo về phần mềm, tài liệu và dịch vụ có trên trang web này
Trong mọi trường hợp, các công ty trong tập đoàn và/hoặc nhà cung cấp liên quan của Boehringer Ingelheim không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc là hậu quả, hoặc bất kỳ thiệt hại nào do mất quyền sử dụng, dữ liệu hoặc lợi nhuận, cho dù là do thực hiện hợp đồng, do sơ suất hoặc lỗi dân sự, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc thực hiện các phần mềm, tài liệu, cung cấp hoặc không cung cấp các dịch vụ, hoặc các thông tin sẵn có từ trang web này.

 

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba
Một số liên kết trong phần này sẽ cho phép quý vị rời khỏi trang web của Boehringer Ingelheim và truy cập các trang web bên ngoài. Nếu không được chỉ định khác đi trong ấn hiệu của trang web bên ngoài, các trang web được liên kết không thuộc quyền kiểm soát của Tập đoàn Boehringer Ingelheim và không công ty nào trong Tập đoàn Boehringer Ingelheim chịu trách nhiệm về nội dung của trang web được liên kết đó hoặc bất kỳ liên kết nào có trong đó trang web được liên kết, hoặc bất kỳ thay đổi hay cập nhật nào cho các trang web đó. Không công ty nào trong Tập đoàn Boehringer Ingelheim chịu trách nhiệm về việc phát trên web hoặc bất kỳ hình thức truyền tải nào nhận được từ bất kỳ trang web được liên kết nào. Các liên kết này chỉ được cung cấp để tạo sự thuận tiện cho quý vị và việc bao gồm một liên kết nào đó không có nghĩa là Tập đoàn Boehringer Ingelheim chứng thực cho trang web đó.

 

Hỏi và trả lời
Các câu hỏi và phản hồi khác được gửi tới Boehringer Ingelheim thông qua trang web này không nên chứa các câu hỏi về các vấn đề sức khỏe cá nhân hoặc các sản phẩm chỉ theo toa cụ thể. Quý vị nên gửi các thông tin đó cho chuyên gia y tế. Nếu người sử dụng các tài liệu này phản hồi với thông tin bao gồm dữ liệu phản hồi, ví dụ như câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc tương tự về nội dung của các tài liệu đó, thông tin đó sẽ được coi là không bảo mật và Tập đoàn Boehringer Ingelheim sẽ không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với thông tin đó và được tự do sao chép, sử dụng, tiết lộ và phân phối các thông tin này cho người khác một cách không giới hạn. Tuy nhiên nếu luật pháp hiện hành về quyền riêng tư quy định thì chỉ được sử dụng dưới dạng ẩn danh.

 

Bản tin
Nếu bạn đã đăng ký nhận bản tin, Boehringer Ingelheim sẽ thường xuyên thông báo cho bạn qua e-mail về các nguồn thông tin mới và cung cấp thông tin. Nếu bạn không còn quan tâm đến dịch vụ này nữa, vui lòng gửi e-mail đến PMangelsinitiative.DE@boehringer-ingelheim.com. Địa chỉ e-mail của bạn sau đó sẽ bị xóa khỏi danh sách gửi thư ngay lập tức. Bạn cũng có thể từ chối nhận bản tin bằng cách nhấp vào liên kết ở cuối mỗi email bản tin.

 

Bản tin RSS
Việc sử dụng các bản tin RSS của Boehringer Ingelheim phải tuân theo các Điều khoản sử dụng này. Boehringer Ingelheim bảo lưu quyền chấm dứt dịch vụ này bất cứ lúc nào.