Ban chỉ đạo

Tổ chức Chống đột quỵ Thế giới
Vương quốc Anh
Nam Phi
Tổ chức Chống đột quỵ Thế giới
Tổ chức Đột quỵ châu Âu
Ấn Độ