LIÊN HỆ VỚI chúng tôi

Để liên hệ trực tiếp với Chuyên viên tư vấn chương trình Angels chịu trách nhiệm về quốc gia của bạn, vui lòng truy cập trang nhóm của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi cho bạn thông tin bạn đã yêu cầu. Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc Chính sách bảo mật.

Vui lòng xem câu hỏi thường gặp của chúng tôi để xem liệu câu hỏi của bạn có thể có giải đáp ở đó hay không.

 

Số lượng file không giới hạn có thể được tải lên trường này.
Giới hạn 30 MB.
Các loại được phép: gif, jpg, jpeg, png.

Nền tảng này không nhằm mục đích báo cáo các biến cố bất lợi hoặc khiếu nại về sản phẩm liên quan đến các sản phẩm của Boehringer Ingelheim và các cuộc trò chuyện cá nhân giữa các thành viên của nền tảng sẽ không được giám sát. Các cuộc họp hoặc giảng dạy trực tiếp với sự tham gia của BI sẽ được giám sát và tất cả các biến cố bất lợi và thông tin liên quan đến an toàn khác sẽ được thu thập, xử lý và báo cáo theo yêu cầu của pháp luật.

Nếu quý vị cần báo cáo biến cố bất lợi hoặc khiếu nại về sản phẩm liên quan đến sản phẩm Boehringer Ingelheim, vui lòng thực hiện theo các quy trình địa phương được nêu trong tờ hướng dẫn sử dụng hoặc liên hệ với nhân viên y tế. Các trang web địa phương của Boehringer Ingelheim