Các giải thưởng EMS Angels

Chương trình giải thưởng mới từ Angels Initiative, được thiết kế dành riêng cho Dịch vụ Y tế Cấp cứu. Theo dõi chăm sóc đột quỵ trước viện và chia sẻ dữ liệu giữa EMS và bệnh viện là rất quan trọng để cải thiện và tiêu chuẩn hóa công tác chăm sóc.

Thêm thông tin

Logo EMS Angels

Người đạt giải thưởng

Nhấp vào tiêu đề cột để lựa chọn giải thưởng

Quý Quốc gia Bệnh viện Loại giải thưởng
Quý 1 năm 2023 Tây Ban Nha 061 ARAGÓN Kim cương
Quý 1 năm 2023 Tây Ban Nha UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES Kim cương
Quý 1 năm 2022 Tây Ban Nha UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES Kim cương
Quý 3 năm 2023 Ý CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO Kim cương
Quý 2 năm 2023 Ý CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO Bạch kim
Quý 1 năm 2023 Ý CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA Kim cương
Quý 4 năm 2022 Ý CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA Bạch kim
Quý 3 năm 2022 Ý CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA Vàng
Quý 2 năm 2022 Ý CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA Kim cương
Quý 1 năm 2022 Ý CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA Kim cương
Quý 4/2021 Ý CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA Bạch kim
Quý 2 năm 2022 Ý CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO Vàng
Quý 1 năm 2022 Ý CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO Bạch kim
Quý 4/2021 Ý CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO Bạch kim
Quý 2 năm 2022 Ý CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE Bạch kim
Quý 4/2021 Ý CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE Bạch kim
Quý 2/2021 Ý CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE Kim cương
Quý 2 năm 2023 Ý CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA Kim cương
Quý 4 năm 2022 Ý CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA Kim cương
Quý 2 năm 2022 Ý CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA Bạch kim
Quý 2 năm 2023 Ý CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO Bạch kim
Quý 1 năm 2023 Ý CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO Kim cương
Quý 4 năm 2022 Ý CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO Bạch kim
Quý 1 năm 2023 Tây Ban Nha CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ Kim cương
Quý 1 năm 2022 Tây Ban Nha CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ Vàng
Quý 1 năm 2023 Tây Ban Nha CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA Kim cương
Quý 1 năm 2022 Tây Ban Nha CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA Kim cương
Quý 3/2021 Tây Ban Nha CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA Kim cương
Quý 1 năm 2023 Tây Ban Nha CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA Bạch kim
Quý 1 năm 2023 Tây Ban Nha CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA Bạch kim
Quý 1 năm 2022 Tây Ban Nha CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA Vàng
Quý 1 năm 2023 Tây Ban Nha CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 JAÉN-ALMERÍA Bạch kim
Quý 1 năm 2022 Tây Ban Nha CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 JAÉN-ALMERÍA Bạch kim
Quý 1 năm 2023 Tây Ban Nha CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA Bạch kim
Quý 1 năm 2022 Tây Ban Nha CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA Kim cương
Quý 1 năm 2023 Tây Ban Nha CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA Kim cương
Quý 1 năm 2022 Tây Ban Nha CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA Bạch kim
Quý 2 năm 2023 Ukraine COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL Kim cương
Quý 1 năm 2023 Ukraine COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL Bạch kim
Quý 4 năm 2022 Ukraine COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL Bạch kim
Quý 1 năm 2022 Ukraine COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL Bạch kim
Quý 2 năm 2022 Ý CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA Vàng
Quý 1 năm 2022 Ý CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA Vàng
Quý 1 năm 2023 Malaysia EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR Bạch kim
Quý 4 năm 2022 Malaysia EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR Bạch kim
Quý 2 năm 2023 Ý ET 118 FERRARA Kim cương
Quý 1 năm 2023 Tây Ban Nha FPUS-061 A CORUÑA Kim cương
Quý 1 năm 2023 Tây Ban Nha FPUS-061 PONTEVEDRA Kim cương
Quý 1 năm 2023 Tây Ban Nha FPUSG-061 OURENSE Kim cương
Quý 1 năm 2022 Tây Ban Nha FPUSG-061 OURENSE Kim cương
Quý 4 năm 2022 Bồ Đào Nha INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO Kim cương
Quý 3 năm 2022 Bồ Đào Nha INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO Vàng
Quý 2 năm 2022 Bồ Đào Nha INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO Bạch kim
Quý 1 năm 2022 Bồ Đào Nha INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO Kim cương
Quý 4 năm 2022 Bồ Đào Nha INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE Kim cương
Quý 3 năm 2022 Bồ Đào Nha INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE Bạch kim
Quý 2 năm 2022 Bồ Đào Nha INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE Bạch kim
Quý 1 năm 2022 Bồ Đào Nha INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE Bạch kim
Quý 4 năm 2022 Bồ Đào Nha INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL Bạch kim
Quý 3 năm 2022 Bồ Đào Nha INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL Bạch kim
Quý 2 năm 2022 Bồ Đào Nha INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL Bạch kim
Quý 1 năm 2022 Bồ Đào Nha INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL Bạch kim
Quý 4 năm 2022 Bồ Đào Nha INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA Kim cương
Quý 3 năm 2022 Bồ Đào Nha INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA Bạch kim
Quý 2 năm 2022 Bồ Đào Nha INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA Bạch kim
Quý 1 năm 2022 Bồ Đào Nha INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA Bạch kim
Quý 4/2021 Bồ Đào Nha INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA Bạch kim
Quý 1 năm 2023 Hungary NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) Kim cương
Quý 2 năm 2022 Hungary NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) Vàng
Quý 1 năm 2022 Hungary NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) Vàng
Quý 1 năm 2023 Hungary NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) Kim cương
Quý 2 năm 2022 Hungary NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) Vàng
Quý 1 năm 2023 Hungary NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) Kim cương
Quý 1 năm 2023 Hungary NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) Kim cương
Quý 2 năm 2022 Hungary NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) Vàng
Quý 1 năm 2023 Hungary NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) Kim cương
Quý 2 năm 2022 Hungary NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) Kim cương
Quý 1 năm 2022 Hungary NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) Bạch kim
Quý 1 năm 2023 Hungary NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) Kim cương
Quý 2 năm 2022 Hungary NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) Vàng
Quý 1 năm 2023 Hungary NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) Kim cương
Quý 2 năm 2022 Hungary NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) Vàng
Quý 3 năm 2023 Nam Phi NETCARE 911 KWAZULU NATAL Vàng
Quý 2 năm 2023 Ba Lan POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU Bạch kim
Quý 1 năm 2023 Ba Lan POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU Bạch kim
Quý 4 năm 2022 Ba Lan POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU Kim cương
Quý 3 năm 2022 Ba Lan POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU Bạch kim
Quý 1 năm 2023 Slovakia RZP, A.S. (EMS) Kim cương
Quý 4 năm 2022 Slovakia RZP, A.S. (EMS) Kim cương
Quý 2 năm 2022 Slovakia RZP, A.S. (EMS) Kim cương
Quý 2 năm 2023 Ý SABES - NAI/EMAR - CENTRALE EMERGENZA PROVINCIALE (ALTO ADIGE) Bạch kim
Quý 1 năm 2023 Tây Ban Nha SAMU 061 ISLAS BALEARES Kim cương
Quý 1 năm 2023 Tây Ban Nha SEM (SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES) CATALUÑA Kim cương
Quý 1 năm 2022 Tây Ban Nha SEM (SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES) CATALUÑA Kim cương
Quý 3/2021 Tây Ban Nha SEM (SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES) CATALUÑA Vàng
Quý 2 năm 2023 Rumani SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR Bạch kim
Quý 2 năm 2022 Rumani SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR Kim cương
Quý 1 năm 2023 Tây Ban Nha SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 Bạch kim
Quý 1 năm 2022 Tây Ban Nha SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 Vàng
Quý 3/2021 Tây Ban Nha SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 Vàng
Quý 1 năm 2023 Tây Ban Nha SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA Kim cương
Quý 1 năm 2022 Tây Ban Nha SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA Kim cương
Quý 1 năm 2023 Tây Ban Nha SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ Kim cương
Quý 2 năm 2023 Ba Lan SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM Kim cương
Quý 4 năm 2022 Ba Lan SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM Kim cương
Quý 2 năm 2022 Ba Lan SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM Bạch kim
Quý 2 năm 2023 Việt Nam EMS CENTER 115 DA NANG Vàng
Quý 2 năm 2023 Ý UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM TREVISO Vàng
Quý 2 năm 2023 Ý UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA Kim cương
Quý 4 năm 2022 Ý UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA Kim cương
Quý 2 năm 2022 Ý UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA Vàng
Quý 1 năm 2023 Tây Ban Nha URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA Kim cương
Quý 2 năm 2022 Tây Ban Nha URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA Kim cương
Quý 3/2021 Tây Ban Nha URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA Kim cương
Quý 2 năm 2022 Ba Lan WOJEWODZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W ŁODZI Bạch kim
Quý 2 năm 2022 Ba Lan WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W PRZEMYŚLU SPZOZ Kim cương
Quý 1 năm 2023 Ba Lan WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE Kim cương
Quý 3 năm 2022 Ba Lan WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE Bạch kim
Quý 2 năm 2023 Ukraine ZHYTOMYR REGIONAL CENTER COUNCIL'S COMMUNAL NON-PROFIT ENTERPRISE "EMERGENCY AND CATASTROPHE MEDICAL ASSISTANCE CENTER" Bạch kim
Quý 1 năm 2023 Ukraine ZHYTOMYR REGIONAL CENTER COUNCIL'S COMMUNAL NON-PROFIT ENTERPRISE "EMERGENCY AND CATASTROPHE MEDICAL ASSISTANCE CENTER" Vàng
Quý 4 năm 2022 Ukraine ZHYTOMYR REGIONAL CENTER COUNCIL'S COMMUNAL NON-PROFIT ENTERPRISE "EMERGENCY AND CATASTROPHE MEDICAL ASSISTANCE CENTER" Kim cương
Quý 1 năm 2022 Ukraine ZHYTOMYR REGIONAL CENTER COUNCIL'S COMMUNAL NON-PROFIT ENTERPRISE "EMERGENCY AND CATASTROPHE MEDICAL ASSISTANCE CENTER" Vàng
Quý 1 năm 2023 Cộng hòa Séc ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Kim cương
Quý 2 năm 2022 Cộng hòa Séc ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Kim cương
Quý 3/2021 Cộng hòa Séc ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Kim cương
Quý 2 năm 2023 Cộng hòa Séc ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE Kim cương
Quý 4 năm 2022 Cộng hòa Séc ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE Bạch kim
Quý 3 năm 2022 Cộng hòa Séc ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE Bạch kim
Quý 2 năm 2022 Cộng hòa Séc ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE Bạch kim
Quý 2 năm 2023 Cộng hòa Séc ZZS KARLOVARSKÉHO KRAJE Kim cương
Quý 1 năm 2023 Cộng hòa Séc ZZS KARLOVARSKÉHO KRAJE Kim cương
Quý 2 năm 2023 Cộng hòa Séc ZZS KRAJE VYSOČINA Kim cương
Quý 1 năm 2023 Cộng hòa Séc ZZS KRAJE VYSOČINA Bạch kim
Quý 4 năm 2022 Cộng hòa Séc ZZS KRAJE VYSOČINA Kim cương
Quý 2 năm 2023 Cộng hòa Séc ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Kim cương
Quý 1 năm 2023 Cộng hòa Séc ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Kim cương
Quý 2 năm 2022 Cộng hòa Séc ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Kim cương
Quý 3/2021 Cộng hòa Séc ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Kim cương
Quý 1 năm 2023 Cộng hòa Séc ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE Kim cương
Quý 4 năm 2022 Cộng hòa Séc ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE Kim cương
Quý 2 năm 2022 Cộng hòa Séc ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE Bạch kim
Quý 3/2021 Cộng hòa Séc ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE Bạch kim
Quý 3 năm 2023 Cộng hòa Séc ZZS PLZEŇSKÉHO KRAJE Kim cương
Quý 1 năm 2023 Cộng hòa Séc ZZS ZLÍNSKÉHO KRAJE Kim cương
Quý 2 năm 2022 Cộng hòa Séc ZZS ZLÍNSKÉHO KRAJE Kim cương
Quý 1 năm 2023 Cộng hòa Séc ZZS ÚSTECKÉHO KRAJE Kim cương
Quý 2 năm 2022 Cộng hòa Séc ZZS ÚSTECKÉHO KRAJE Kim cương
Quý 2 năm 2023 Slovakia ZAMED (EMS) Kim cương
Quý 1 năm 2023 Slovakia ZAMED (EMS) Kim cương
Quý 4 năm 2022 Slovakia ZAMED (EMS) Kim cương
Quý 3 năm 2022 Slovakia ZAMED (EMS) Kim cương
Quý 2 năm 2022 Slovakia ZAMED (EMS) Bạch kim
Quý 4/2021 Slovakia ZAMED (EMS) Bạch kim
Quý 3/2021 Slovakia ZAMED (EMS) Bạch kim
Quý 1 năm 2023 Slovakia ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN POPRAD A MARTIN Bạch kim
Quý 1 năm 2023 Slovakia ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN TREBIŠOV A MICHALOVCE Kim cương
Quý 2 năm 2022 Slovakia ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN TREBIŠOV A MICHALOVCE Kim cương
Quý 2 năm 2023 Slovakia ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA (EMS) Bạch kim
Quý 2 năm 2023 Ukraine СOMMUNAL NONCOMMERCIAL ENTERPRISE OF KHARKIV REGIONAL COUNCIL "EMERGENCY MEDICAL CARE AND DISASTER MEDICINE CENTER" Kim cương
Quý 1 năm 2023 Ukraine СOMMUNAL NONCOMMERCIAL ENTERPRISE OF KHARKIV REGIONAL COUNCIL "EMERGENCY MEDICAL CARE AND DISASTER MEDICINE CENTER" Bạch kim
Quý 4 năm 2022 Ukraine СOMMUNAL NONCOMMERCIAL ENTERPRISE OF KHARKIV REGIONAL COUNCIL "EMERGENCY MEDICAL CARE AND DISASTER MEDICINE CENTER" Bạch kim
Quý 4/2021 Ukraine СOMMUNAL NONCOMMERCIAL ENTERPRISE OF KHARKIV REGIONAL COUNCIL "EMERGENCY MEDICAL CARE AND DISASTER MEDICINE CENTER" Vàng

Tiêu chuẩn

 

Các tiêu chuẩn giải thưởng dựa trên các hướng dẫn quốc tế và kinh nghiệm của Ban chỉ đạo EMS quốc tế của chúng tôi. Để đủ điều kiện nhận giải thưởng, các dịch vụ EMS phải:

  • Có sẵn một quy trình xử trí đột quỵ chính thức
  • Cung cấp chương trình bồi dưỡng/giáo dục đột quỵ hàng năm đã được thiết lập
  • Sử dụng các thang đo đột quỵ cụ thể trong việc xử trí bệnh nhân đột quỵ của họ
  • Gửi dữ liệu cho ít nhất 30 bệnh nhân đột quỵ liên tiếp do dịch vụ của họ xử trí trong quý trước

 

  Gold
Status
Platinum
Status
Diamond
Status
Tiêu chuẩn về hạng giải thưởng Registration
criteria met
Registration
criteria met
Registration
criteria met
Thời gian trung vị tại hiện trường (phút) 31 - 35 phút 25 - 30 phút < 25 phút
% thông báo trước khi đến bệnh viện 85% 90% 95%
% số bệnh nhân được đưa đến bệnh viện sẵn sàng điều trị đột quỵ 85% 90% 95%
% số bệnh nhân được báo cáo bệnh sử chi tiết 85% 90% 95%
% số bệnh nhân được báo cáo về việc biết thời điểm cuối cùng họ ở trạng thái bình thường 85% 90% 95%

Quá trình chi tiết

Sau khi Dịch vụ EMS đáp ứng các tiêu chuẩn, họ có thể bắt đầu thực hiện theo quy trình đơn giản và công bằng để tham gia chương trình giải thưởng. Nếu bất kỳ tiêu chuẩn thu nhận nào không được Dịch vụ EMS đáp ứng, họ có thể liên hệ với nhóm Angels tại địa phương để được hỗ trợ.

Đăng ký

Nhiệm vụ đầu tiên của họ là đăng ký với RES-Q Registry. Việc này giúp đảm bảo rằng tất cả những người tham gia đều được đánh giá dựa trên cùng một tiêu chuẩn.

Dữ liệu

Bảng tính giải thưởng EMS Angels được cung cấp cho các công ty EMS hoặc dịch vụ EMS địa phương. Điều này sẽ được sử dụng để chuẩn hóa dữ liệu và để đảm bảo rằng dữ liệu ở cấp độ bệnh nhân không bị chia sẻ ra bên ngoài tổ chức.

Báo cáo

Dịch vụ EMS tạo một báo cáo được tiêu chuẩn hóa trích xuất dữ liệu liên quan từ các hệ thống hiện có của họ. Sau đó, vào cuối mỗi quý, họ có thể xuất dữ liệu hàng loạt từ hệ thống của mình bằng cách sử dụng báo cáo này và chỉ cần dán dữ liệu vào Bảng tính Giải thưởng EMS.

30 bệnh nhân

Để đủ điều kiện nhận giải thưởng, dữ liệu phải bao gồm ít nhất 30 bệnh nhân đột quỵ liên tiếp trong bất kỳ quý nào.

Giải thưởng

Sau đó, bảng tính sẽ tự động tính toán hạng giải thưởng của Dịch vụ EMS Khu vực theo tiêu chuẩn giải thưởng ESO Angels. Bảng tính cũng cung cấp một số hình ảnh trực quan quan trọng mà các dịch vụ EMS có thể sử dụng để dễ dàng xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

An ninh

Để đảm bảo tính bảo mật dữ liệu và tính ẩn danh của bệnh nhân, chỉ dữ liệu tích lũy từ Dịch vụ EMS – như được tính toán trong Bảng tính giải thưởng EMS – mới được thu thập trên nền tảng RES-Q. RES-Q sẽ sử dụng dữ liệu tích lũy này để bắt đầu quy trình phê duyệt giải thưởng và tạo bảng điều khiển để đo điểm chuẩn quốc gia và quốc tế.

Tải xuống tài nguyên

Quý vị đã từng giành giải thưởng? Tải xuống bộ tài liệu để quảng bá bệnh viện của quý vị trên các phương tiện truyền thông xã hội và các hoạt động quan hệ công chúng.

EMS

Gói báo chí giải thưởng ESO hạng Vàng

Tải xuống
EMS

Gói báo chí giải thưởng ESO hạng Bạch kim

Tải xuống
EMS

Gói báo chí giải thưởng ESO hạng Kim cương

Tải xuống

Tường vinh danh

Chương trình Sáng kiến Angels Initiative tự hào vinh danh những người đoạt Giải thưởng ESO và WSO Angels và người giành Giải thưởng Tinh thần Xuất sắc.