Tuyên bố về quyền riêng tư dữ liệu

Thông báo về quyền riêng tư này mô tả cách Boehringer Ingelheim International GmbH (sau đây gọi là “Boehringer Ingelheim”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) sử dụng, lưu trữ và tiết lộ (được gọi chung là “xử lý”) các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn thông qua trang web này. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành (tức là Quy định chung về bảo vệ dữ liệu, GDPR).

 

1. Sử dụng Dữ liệu và Cơ sở pháp lý

1.1 Hình thức liên lạc hoặc các yêu cầu khác

Chúng tôi xử lý các dữ liệu của bạn để cung cấp cho bạn các dịch vụ theo thỏa thuận hoặc theo yêu cầu trên trang web này:

 • nếu bạn đăng ký và đăng nhập; 

 • nếu bạn tham gia các khóa đào tạo hoặc sự kiện;

 • nếu bạn gửi cho chúng tôi câu hỏi về các sản phẩm hoặc biến cố bất lợi có thể xảy ra.

Cơ sở pháp lý là Điều 6 (1) b) của GDPR. Nếu bạn gửi thông tin về các biến cố bất lợi có thể xảy ra, cơ sở pháp lý là Điều 6 (1) c) của GDPR (xem phần 3 để biết thông tin cụ thể về biến cố bất lợi).

1.2 Dữ liệu nhật ký

Khi sử dụng trang web, một số dữ liệu nhất định bao gồm dữ liệu do trình duyệt gửi (ví dụ: địa chỉ IP, loại cookie, trang web truy cập trước đó, thời gian và ngày, nội dung được hiển thị) tạm thời được lưu trữ. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi và, nếu cần, để xem xét và khẳng định các quyền của bên thứ ba và của chúng tôi trong trường hợp xảy ra thiệt hại hoặc vi phạm quy định pháp lý, điều khoản sử dụng của chúng tôi và quyền của bên thứ ba. Cơ sở pháp lý là Điều 6 (1) b) của GDPR. Các tệp nhật ký sẽ được lưu trữ trong thời gian cần thiết cho các mục đích tương ứng, về nguyên tắc thì không quá 14 ngày.

1.3 Cookie và công nghệ tương tự

Chúng tôi sử dụng Cookie (các tệp văn bản nhỏ được đặt trên trình duyệt của bạn) và Công nghệ tương tự như thẻ pixel, đèn hiệu web và ảnh động GIF rõ ràng (được thêm vào trang web), sau đây được gọi chung là “Cookie”. Trong phần sau, chúng ta sẽ phân biệt giữa các loại Cookie khác nhau.

1.3.1 Cookie thiết yếu

Chúng ta cần có cookie thiết yếu để trang web hoạt động bình thường. Loại cookie này làm cho một trang web có thể sử dụng được bằng cách cung cấp các chức năng cơ bản như điều hướng trang và truy cập vào các khu vực an toàn của trang web hoặc cài đặt ngôn ngữ. Do tầm quan trọng của chúng đối với hoạt động của trang web, bạn không thể chọn bỏ loại cookie này. Chúng tôi căn cứ vào việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến Điều 6 (1) b) của GDPR về cung cấp dịch vụ theo hợp đồng của chúng tôi. 

 

Các cookie thiết yếu mà chúng tôi sử dụng để cung cấp trang web này bao gồm cookie:

 • phát hiện xem người dùng có sử dụng Java Script hay không, 

 • cho phép khách truy cập nhận nội dung trang web từ một trong nhiều máy chủ khi người dùng duyệt trang web,

 • xác định xem người dùng có chấp nhận danh mục nào trong banner Cookie hay không,

 • duy trì trạng thái người dùng đối với tất cả các yêu cầu trang.

Cookie phiên: Cookie phiên cho phép bạn điều hướng qua nhiều trang của một trang web một cách nhanh chóng và dễ dàng mà không cần phải xác thực hoặc xử lý lại từng khu vực mới mà bạn truy cập. Cookie phiên là sự kết hợp của một hoặc nhiều tệp cookie tạm thời, chúng sẽ được xóa khi bạn đóng trình duyệt của mình. Khi bạn khởi động lại trình duyệt và quay lại trang web đã tạo cookie, trang web sẽ không nhận ra bạn. Bạn sẽ phải đăng nhập lại (nếu cần đăng nhập) hoặc chọn lại tùy chọn/chủ đề nếu trang web sử dụng các tính năng này.  

Nhóm mục tiêu : Đây là một cookie đặc biệt để xác định khả năng hiển thị của nội dung cụ thể đối với các nhóm người dùng cụ thể (tức là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bệnh nhân hoặc nhà báo) khi họ muốn xem một “phiên bản” khác của trang web. Điều này chỉ định đối tượng nào có thể xem nội dung nào trong trang web. Ví dụ: nếu nội dung chứa thông tin khoa học cụ thể không được hiển thị cho công chúng, thì việc gắn thẻ để đối tượng là cho nhân viên y tế xem nội dung này có nghĩa là nội dung này sẽ chỉ hiển thị với những người đã tự nhận mình là nhân viên y tế.

Tuổi thọ của các cookie thiết yếu mà chúng tôi sử dụng kéo dài từ phiên tương ứng lên đến một năm. 

1.3.2 Cookie để tối ưu hóa trang web

Dựa trên sự đồng ý của bạn (Điều 6 (1) a của GDPR), chúng tôi sử dụng cookie để làm cho trang web của chúng tôi hoạt động hiệu quả hơn, cũng như nhận dạng thiết bị của bạn trong những lần truy cập tiếp theo để lấy thông tin và thống kê về việc sử dụng của bạn. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào mà không gây bất lợi và ảnh hưởng trong tương lai. Để làm như vậy, vui lòng sửa đổi cài đặt của bạn tại đây. 

 

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ sau của các nhà cung cấp bên thứ ba: 

Adobe Analytics (Omniture) 

Nếu và miễn là bạn chấp thuận, chúng tôi sử dụng Cookie từ Adobe Analytics, một dịch vụ phân tích trang web do Adobe Systems Software Ireland Limited (“Adobe”) cung cấp. Adobe Analytics sử dụng Cookie thay mặt cho Boehringer Ingelheim để phân tích tất cả các mẫu sử dụng và lưu lượng truy cập. Thời gian tồn tại của Cookie kéo dài từ phiên tương ứng lên đến ba năm. Địa chỉ IP mà Cookie thu thập được ẩn danh trước khi được định vị địa lý. Ngoài ra, nó được thay thế bằng một địa chỉ IP chung. Adobe sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với thông tin khác do Adobe nắm giữ. Bạn có thể ngăn không cho Adobe thu thập và sử dụng thông tin (các Cookie và địa chỉ IP) bằng cách sử dụng các tùy chọn của bạn tại http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html (liên kết là bên ngoài) hoặc thay đổi cài đặt của bạn tại đây.

Các phân tích giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình.

Cookie liên quan đến dịch vụ này cho phép chúng tôi, ví dụ: 

 • Tạo một ID duy nhất cho người dùng và cho phép chúng tôi theo dõi khách truy cập trên các miền khác nhau của chúng tôi,

 • Xác định xem cookie có được bật hay không,

 • Thu thập số liệu thống kê về lượt truy cập của người dùng vào trang web,

 • Xác định thời gian (tính bằng ngày) giữa hai lượt truy cập của cùng một khách truy cập,

 • Tìm hiểu về số lượt truy cập của một người dùng.

Google Analytics (GA) và Trình quản lý thẻ của Google (GTM)

Nếu và miễn là bạn đồng ý, chúng tôi sử dụng các cookie hiệu suất của Google Analytics để thực hiện phân tích thống kê về cách người dùng sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin như là (nhưng không giới hạn ở) một phần của trang web được nhấp vào, số lượng trang web đã truy cập, thời lượng của mỗi phiên, nội dung được sử dụng và thông báo lỗi, nếu có, nhằm cải thiện trang web của chúng tôi và cung cấp cho người dùng một trải nghiệm tốt hơn. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng Trình quản lý thẻ của Google để tích hợp và quản lý Google Analytics và các thẻ của bên thứ ba. Để biết thêm thông tin về cách Google sử dụng dữ liệu được thu thập qua các dịch vụ này, hãy nhấp ở đây.

1.3.3 Cookie tiếp thị

Chúng tôi sử dụng cookie tiếp thị để theo dõi người dùng đến các trang web khác để hiển thị quảng cáo có liên quan và hấp dẫn đối với người dùng cá nhân. Chúng tôi xử lý quy trình này dựa trên sự đồng ý của bạn (Điều 6 (1) a) của GDPR), và bạn có thể rút lại bất kỳ lúc nào và có hiệu lực trong tương lai, không gây bất lợi cho việc sửa đổi cài đặt của bạn theo liên kết này.

 

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ sau của các nhà cung cấp bên thứ ba:

 

Facebook và Instagram (Facebook Pixel):

 

Chúng tôi sử dụng pixel Facebook trong phiên bản cơ bản để hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa bởi chúng tôi và các bên thứ ba cho bạn trên nền tảng Facebook và Instagram. Facebook và Instagram được điều hành bởi Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (“Facebook”).

 

Vì mục đích này, chúng tôi cung cấp cho Facebook thông tin về hoạt động người dùng của bạn trên trang web của chúng tôi và một số dữ liệu cá nhân khác (ví dụ: ID người dùng của bạn) thông qua pixel. Dữ liệu này bao gồm nhưng không giới hạn ở cái gọi là tiêu đề http (ví dụ: địa chỉ IP và thông tin về trình duyệt của bạn) và dữ liệu nhấp chuột (tức là các nút được nhấp trên trang web của chúng tôi cũng như mô tả của chúng và các trang web đã truy cập). Điều này cho phép người dùng trang web của chúng tôi khi truy cập mạng xã hội Facebook hoặc Instagram hoặc các trang web khác cũng sử dụng chức năng này để hiển thị quảng cáo dựa trên sở thích (“Quảng cáo Facebook”/“Quảng cáo Instagram”) và chúng tôi làm cho trang web của mình hấp dẫn bạn hơn nữa.

 

Do các công cụ tiếp thị được sử dụng, trình duyệt của bạn tự động tạo kết nối trực tiếp với máy chủ Facebook. Chúng tôi không ảnh hưởng đến mức độ và việc sử dụng thêm dữ liệu được Facebook thu thập bằng pixel. Thông qua việc tích hợp Đối tượng tùy chỉnh của Facebook, Facebook nhận được thông tin mà bạn đã truy cập và xem một trong các ưu đãi trực tuyến của chúng tôi hoặc biết rằng bạn đã nhấp vào quảng cáo do chúng tôi hiển thị. Nếu bạn đã đăng ký với một trong các dịch vụ của Facebook, Facebook có thể chỉ định lượt truy cập vào tài khoản cá nhân tương ứng của bạn. Ngay cả khi bạn chưa được Facebook đăng ký, hoặc chưa đăng nhập, vẫn có khả năng nhà cung cấp có thể phát hiện và lưu trữ địa chỉ IP của bạn và các số nhận dạng khác. Pixel của Facebook cho phép chúng tôi đo lường, đánh giá và tối ưu hóa hiệu quả của quảng cáo Facebook để phục vụ các mục đích thống kê và nghiên cứu thị trường. Chúng tôi chỉ nhận báo cáo ẩn danh từ Facebook.

 

Đối với người dùng đã đăng nhập, bạn cũng có thể tắt chức năng “Đối tượng tùy chỉnh của Facebook” tại www.facebook.com/settings/ (liên kết bên ngoài). Để biết thêm thông tin về việc Facebook thu thập và sử dụng dữ liệu này cũng như các quyền và lựa chọn của bạn về việc bảo vệ quyền riêng tư của mình, vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư của Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation (liên kết là bên ngoài)). Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với việc sử dụng pixel Facebook bất kỳ lúc nào và có hiệu lực trong tương lai bằng cách nhấp vào liên kết sau: https://www.facebook.com/login.php?next=https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen (liên kết bên ngoài). Để làm điều này, bạn phải đăng nhập trên Facebook hoặc Instagram. Để biết thêm thông tin về xử lý dữ liệu của Facebook, vui lòng truy cập www.facebook.com/about/privacy (liên kết bên ngoài).

Twitter (Thẻ chuyển đổi):

Chúng tôi cũng đã bao gồm chức năng tiếp thị lại của dịch vụ Twitter trên trang web của mình. Chức năng này được cung cấp bởi Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Với chức năng tiếp thị lại Twitter, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quảng cáo dựa trên sở thích của bạn trên nền tảng Twitter. Vì mục đích này, Twitter sử dụng cái được gọi là “thẻ”. Thẻ này được sử dụng để ghi lại các lượt truy cập trên trang web của chúng tôi cũng như dữ liệu sử dụng (ví dụ: tất cả các tương tác liên quan đến quảng cáo được hiển thị như nhấp vào liên kết, tweet lại hoặc thích) theo cách dùng biệt hiệu, phi cá nhân. Nếu sau đó bạn truy cập Twitter, các quảng cáo tích hợp sẽ được hiển thị dựa trên sở thích của bạn. Sau đó Twitter sẽ nhận thông tin từ trình duyệt của bạn rằng trang web của chúng tôi đã được thiết bị của bạn truy cập. Nếu bạn đã đăng ký dịch vụ Twitter, Twitter có thể chỉ định lượt truy cập vào tài khoản của bạn. Ngay cả khi bạn chưa đăng ký trên Twitter hoặc chưa đăng nhập, nhà cung cấp có thể tìm hiểu và lưu trữ địa chỉ IP của bạn và các số nhận dạng khác. Thông tin được tạo bởi các thẻ về việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi được chuyển đến một máy chủ Twitter ở Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó. 

Để biết thêm thông tin về cách tắt tính năng này trên Twitter, hãy xem https://help.twitter.com/de/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads. Để biết thêm thông tin về xử lý dữ liệu của Twitter, vui lòng truy cập https://twitter.com/de/privacy.

LinkedIn (Insight-Tag):

Chúng tôi cũng sử dụng theo dõi chuyển đổi trên trang web của mình với LinkedIn Insights Tag, một công cụ từ LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. Vì mục đích này, thẻ LinkedIn Insight được tích hợp trên trang web của chúng tôi và một cookie được LinkedIn đặt trên thiết bị của bạn. LinkedIn được thông báo rằng bạn đã truy cập trang web của chúng tôi và địa chỉ IP của bạn đã được thu thập. Dấu thời gian và các sự kiện như lượt xem trang cũng được lưu trữ. Điều này cho phép chúng tôi đánh giá thống kê việc sử dụng trang web của mình để liên tục tối ưu hóa nó. Ví dụ, chúng tôi tìm hiểu xem quảng cáo LinkedIn hoặc tương tác nào trên LinkedIn đã đưa bạn đến trang web của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi kiểm soát tốt hơn cách hiển thị quảng cáo của mình.

Để biết thêm thông tin về Theo dõi chuyển đổi, hãy xem https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67595/linkedin-conversion-trackingubersicht (liên kết bên ngoài). Xin lưu ý rằng dữ liệu của LinkedIn có thể được lưu trữ và xử lý để có thể kết nối với hồ sơ người dùng tương ứng và LinkedIn có thể sử dụng dữ liệu cho mục đích quảng cáo của riêng mình. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem chính sách bảo mật của LinkedIn tại https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy (liên kết bên ngoài). Bạn có thể ngăn LinkedIn phân tích hành vi sử dụng của mình và hiển thị các đề xuất dựa trên sở thích tại https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out


 

Giải pháp Shariff cho các nền tảng truyền thông xã hội:

Chúng tôi đã tích hợp các nút từ các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram và Pinterest) trên trang web của chúng tôi. Khi bạn nhấp vào một trong các nút, bạn sẽ được chuyển tiếp đến trang công ty của chúng tôi trên nền tảng tương ứng. Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, chúng tôi đã tích hợp giải pháp Shariff: Chỉ khi bạn nhấp vào nút của một trong những nhà cung cấp mạng xã hội (ví dụ: Facebook) trên trang web của chúng tôi, trình duyệt của bạn sẽ thiết lập kết nối trực tiếp đến các máy chủ của nhà cung cấp tương ứng, có thể được đặt ở Hoa Kỳ. Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản người dùng của mình với nhà cung cấp tương ứng, dữ liệu hồ sơ của bạn có thể được bổ sung bằng thông tin thu được về việc bạn sử dụng nội dung của chúng tôi. Nhà cung cấp tương ứng chịu trách nhiệm về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Thông tin thêm về việc xử lý dữ liệu cá nhân có thể được tìm thấy trên trang web của nhà cung cấp tương ứng.

1.3.4 Adobe DTM (thống kê trang web)

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ của Adobe Systems Software Ireland Limited (“Adobe”) để tổng hợp thống kê chung về việc sử dụng trang web của chúng tôi, để hiểu hành vi của người dùng nói chung và để cải thiện trang web của chúng tôi nếu cần thiết (cơ sở pháp lý là Điều 6 (1) f) DSGVO). Chúng tôi sẽ không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ thiết bị cuối của bạn và không có dữ liệu nào được lưu để nhận dạng bạn trong các lần truy cập sau này. 

1.4 Các mục đích khác để chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để:

 • giữ các mối quan hệ kinh doanh hiện tại và mới và chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân trong thời gian của mối quan hệ kinh doanh này. Trong quan hệ kinh doanh, chúng tôi có thể sử dụng các thông tin liên hệ chi tiết và thông tin liên quan đến trình độ chuyên môn (ấn phẩm, v.v.). Một số thông tin được thu thập qua các nguồn công khai và trang web internet. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu này là Điều 6 (1) b) và f) của GDPR.

 • thực hiện các lợi ích hợp pháp của chúng tôi, bao gồm:
  (i) hoàn thành một giao dịch của công ty (ví dụ, tái cấu trúc công ty, bán hoặc chuyển nhượng tài sản, sáp nhập); và
  (ii) bảo vệ các quyền hoặc tài sản của chúng tôi, thực thi các điều khoản sử dụng và các thông báo pháp lý của chúng tôi, và để thiết lập, thực hiện và bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

 • đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, bất kỳ lệnh của tòa án hoặc quyết định ràng buộc nào khác;

 • cho các mục đích khác miễn là có sự đồng ý của bạn, ví dụ như đăng ký nhận bản tin; trong trường hợp này, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào.

2. Truyền dữ liệu

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba.

2.1.Các nghĩa vụ báo cáo với cơ quan hành pháp và tư pháp 

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân trong các trường hợp cảnh giác dược như đã nêu trong Phần 6. 

 

Để bảo vệ quyền của mình hoặc của bên thứ ba, chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu cho chủ sở hữu quyền, chuyên viên tư vấn và chính quyền theo quy định của pháp luật.

2.2. Nhà cung cấp dịch vụ 

Chúng tôi hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn nhằm phục vụ các mục đích được mô tả trong thông tin bảo vệ dữ liệu này. Các nhà cung cấp dịch vụ này chỉ xử lý dữ liệu thay mặt chúng tôi, theo hướng dẫn của chúng tôi và dưới sự kiểm soát của chúng tôi theo tuyên bố bảo mật dữ liệu này.

 

Một trong những nhà cung cấp dịch vụ này là Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 River-walk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland, cung cấp các dịch vụ phân tích dữ liệu và trang web. 

2.3 Các công ty thuộc Boehringer Ingelheim

Là một thành viên trong tập đoàn gồm các công ty toàn cầu, chúng tôi phối hợp với các công ty Boehringer Ingelheim khác để hỗ trợ chúng tôi xử lý dữ liệu. Các công ty cùng tập đoàn này xử lý dữ liệu để phục vụ riêng cho các mục đích được nêu trong tuyên bố bảo vệ dữ liệu này.

2.4 Truyền dữ liệu cho người nhận bên ngoài Liên minh Châu Âu

Một số trong số các nhà cung cấp dịch vụ và công ty này và các công ty thuộc Boehringer xử lý dữ liệu cá nhân bên ngoài Liên minh Châu Âu. Trong những trường hợp này, chúng tôi đảm bảo mức độ bảo vệ dữ liệu phù hợp để tuân thủ luật pháp châu Âu (thường thông qua các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của EU do Ủy ban châu Âu công bố).

3. Thông báo về quyền riêng tư cụ thể đối với Cảnh giác dược

Nếu bạn báo cáo các biến cố bất lợi hoặc thông tin liên quan đến cảnh giác dược khác với sản phẩm của Boehringer Ingelheim, chúng tôi sẽ sử dụng và chia sẻ dữ liệu này chỉ cho mục đích cảnh giác dược. (Cảnh giác dược là việc phát hiện, đánh giá, hiểu và ngăn ngừa các tác dụng phụ hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến thuốc.) 

 

Tất cả các báo cáo sẽ được chia sẻ với Boehringer Ingelheim International GmbH, tổ chức đang vận hành cơ sở dữ liệu cảnh giác dược toàn cầu.

 

Boehringer Ingelheim có nghĩa vụ báo cáo thông tin liên quan đến cảnh giác dược cho các cơ quan y tế trên toàn thế giới (bao gồm cả các quốc gia có thể có mức độ bảo vệ dữ liệu khác so với Liên minh Châu Âu). Cơ sở pháp lý: Điều 6 (1) c), và đối với việc chuyển thông tin bên ngoài Liên minh Châu Âu, Điều 6 (1) f) và Điều 49 (1) e) GDPR.

 

Các báo cáo sẽ có thông tin chi tiết về vụ việc nhưng hạn chế dữ liệu cá nhân:

 • Đối với Bệnh nhân, báo cáo sẽ chỉ nêu tuổi, giới tính và tên viết tắt như được cung cấp, nhưng không bao giờ có tên của bệnh nhân. 

 • Đối với các cá nhân báo cáo, báo cáo sẽ bao gồm tên, nghề nghiệp (ví dụ: bác sĩ, dược sĩ), tên viết tắt hoặc địa chỉ, email và số điện thoại như được cung cấp. Thông tin liên hệ cần thiết để có thể theo dõi với người báo cáo để có được thông tin chất lượng cao và đầy đủ về các biến cố bất lợi. Nếu người báo cáo không muốn cung cấp thông tin liên hệ chi tiết của mình cho Boehringer Ingelheim hoặc cơ quan chức năng, thì nhập “Privacy” (Quyền riêng tư) vào trường tên của người báo cáo.

Khi dữ liệu của bạn được chia sẻ với các công ty, đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác của Boehringer Ingelheim bên ngoài Liên minh Châu Âu, chúng tôi sẽ cung cấp biện pháp bảo vệ thích hợp cho các dữ liệu cá nhân đó.

 

Vì báo cáo về biến cố bất lợi có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng, báo cáo được lưu giữ tối thiểu 10 năm sau khi thu hồi sản phẩm ở quốc gia cuối cùng nơi sản phẩm được bán trên thị trường.  

4. Xóa

Boehringer Ingelheim chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết phục vụ mục đích xử lý, chủ yếu là cung cấp dịch vụ của chúng tôi theo yêu cầu của bạn. Việc này có nghĩa là chúng tôi gửi cho bạn các bản tin nếu bạn không rút đăng ký, hoặc chúng tôi lưu trữ dữ liệu tài khoản người dùng của bạn (thông tin đăng nhập, nghề nghiệp, tên, v.v.) trong thời gian bạn duy trì tài khoản người dùng với chúng tôi. 

 

Chúng tôi sẽ lưu giữ các thông tin cá nhân cần thiết cho mục đích kinh doanh cụ thể hoặc mục đích mà thông tin đó được thu thập. Nếu bạn rút lại chấp thuận của mình, xóa tài khoản người dùng hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu, chúng tôi sẽ xóa các dữ liệu được thu thập một cách kịp thời. 

 

Trong một số trường hợp, chúng tôi có nghĩa vụ giữ các dữ liệu theo quy định về thời gian lưu giữ (ví dụ: theo quy định về cảnh giác dược). Trong các trường hợp đó, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng dữ liệu của bạn sẽ chỉ được sử dụng để tuân thủ các nghĩa vụ duy trì và không nhằm mục đích nào khác.

5. Các quyền hạn của bạn

Theo các giới hạn quy định trong luật hiện hành, bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, hạn chế, xóa và di chuyển dữ liệu cá nhân của mình, cũng như có quyền không phải chịu sự ra quyết định tự động của cá nhân.

 

Bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào.

 

Quyền phản đối:

 

Trong phạm vi chúng tôi xử lý dựa trên lợi ích hợp pháp của mình, bạn có thể chọn không tham gia việc xử lý đó vào bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ không xử lý dữ liệu cá nhân đó nữa, trừ khi lợi ích của chúng tôi được ưu tiên. Bạn có thể phản đối việc sử dụng dữ liệu cho mục đích tiếp thị trực tiếp vào bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình để chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền bên ngoài Liên minh Châu Âu, được mô tả ở trên trong Phần 6 đối với các trường hợp cảnh giác dược, trừ khi lợi ích của Boehringer Ingelheim được ưu tiên.

 

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn hoặc bất kỳ câu hỏi nào bạn có về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tới:

 

Boehringer Ingelheim International GmbH

Quản lý Bảo vệ Dữ liệu –

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Đức

E-mail: datenschutz@boehringer-ingelheim.com

 

Nếu vẫn còn lo ngại, bạn có thể có quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát về quyền riêng tư ở quốc gia của bạn hoặc chịu trách nhiệm về BI:

 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz, poststelle@datenschutz.rlp.de