Các giải thưởng ESO Angels

Các bệnh viện từ các quốc gia mà ESO hoạt động có thu thập dữ liệu điều trị trong RES-Q, SITS-QR hoặc trong một trong các cơ sở dữ liệu/đăng ký đã được phê duyệt trước sẽ tự động áp dụng cho Giải thưởng ESO Angels dựa trên các thước đo chất lượng được nêu trong Hệ thống Cấp bậc.

Award winners

Nhấp vào tiêu đề cột để lựa chọn giải thưởng

<
Quý Quốc gia Bệnh viện Loại giải thưởng
Quý 1/2021 Estonia EAST-TALLINN CENTRAL HOSPITAL Kim cương
Quý 1 năm 2022 Hungary SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA Vàng
Quý 1/2021 Hungary SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA Bạch kim
Quý 4/2020 Hungary SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA Kim cương
Quý 1/2020 Hungary SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA Vàng
Quý 4/2021 Ba Lan 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU Kim cương
Quý 3/2021 Ba Lan 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU Kim cương
Quý 2/2021 Ba Lan 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU Kim cương
Quý 1/2021 Ba Lan 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU Kim cương
Quý 4/2020 Ba Lan 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU Kim cương
Quý 3/2020 Ba Lan 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU Kim cương
Quý 2/2020 Ba Lan 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU Kim cương
Quý 1/2020 Ba Lan 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU Kim cương
Quý 4/2019 Ba Lan 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU Kim cương
Quý 3/2019 Ba Lan 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU Kim cương
Quý 2/2019 Ba Lan 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU Kim cương
Quý 1/2019 Ba Lan 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU Kim cương
Quý 4/2018 Ba Lan 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU Kim cương
Quý 3/2018 Ba Lan 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU Kim cương
Quý 2/2018 Ba Lan 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU Vàng
Quý 4/2019 Ba Lan 7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ Vàng
Quý 4/2020 Ý ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA Vàng
Quý 1 năm 2022 Ý AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA Bạch kim
Quý 4/2021 Ý AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA Bạch kim
Quý 3/2021 Ý AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA Bạch kim
Quý 2/2021 Ý AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA Bạch kim
Quý 1/2021 Ý AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA Bạch kim
Quý 4/2020 Ý AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA Bạch kim
Quý 3/2020 Ý AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA Bạch kim
Quý 2/2020 Ý AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA Bạch kim
Quý 1/2020 Ý AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA Bạch kim
Quý 4/2020 Bulgaria ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL Vàng
Quý 3/2020 Bulgaria ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Bulgaria ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL Bạch kim
Quý 1/2020 Bulgaria ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL Vàng
Quý 4/2019 Bulgaria ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2019 Bulgaria ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL Bạch kim
Quý 2/2019 Bulgaria ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL Vàng
Quý 1/2019 Bulgaria ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL Kim cương
Quý 4/2018 Bulgaria ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL Vàng
Quý 3/2018 Bulgaria ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL Bạch kim
Quý 2/2018 Bulgaria ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL Kim cương
Quý 1/2018 Bulgaria ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL Bạch kim
Quý 1/2018 Bulgaria ACIBADEM CITY CLINIC-CARDIOVASCULAR CLINIC Bạch kim
Quý 4/2021 Ý AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI Vàng
Quý 2/2021 Ý AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI Vàng
Quý 1/2020 Ý AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI Vàng
Quý 4/2021 Ý AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA Vàng
Quý 2/2021 Ý AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA Vàng
Quý 4/2021 Ý AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE Vàng
Quý 2/2021 Ý AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE Vàng
Quý 4/2020 Ý AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE Vàng
Quý 1/2020 Ý AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE Vàng
Quý 4/2021 Ý AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI - FIRENZE Vàng
Quý 1/2020 Ý AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI - FIRENZE Vàng
Quý 1 năm 2022 Hungary BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET Vàng
Quý 1/2021 Hungary BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET Vàng
Quý 4/2020 Hungary BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET Bạch kim
Quý 1/2020 Hungary BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET Vàng
Quý 3/2019 Hungary BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET Vàng
Quý 4/2021 Ukraine BILA TSERKVA CITY HOSPITAL № 2 Kim cương
Quý 3/2021 Ukraine BILA TSERKVA CITY HOSPITAL № 2 Kim cương
Quý 1/2021 Ukraine BILA TSERKVA CITY HOSPITAL № 2 Kim cương
Quý 4/2020 Ukraine BILA TSERKVA CITY HOSPITAL № 2 Kim cương
Quý 3/2020 Ukraine BILA TSERKVA CITY HOSPITAL № 2 Kim cương
Quý 2/2020 Ukraine BILA TSERKVA CITY HOSPITAL № 2 Kim cương
Quý 1/2020 Ukraine BILA TSERKVA CITY HOSPITAL № 2 Kim cương
Quý 4/2019 Ukraine BILA TSERKVA CITY HOSPITAL № 2 Kim cương
Quý 3/2019 Ukraine BILA TSERKVA CITY HOSPITAL № 2 Bạch kim
Quý 2/2019 Ukraine BILA TSERKVA CITY HOSPITAL № 2 Vàng
Quý 1/2019 Ukraine BILA TSERKVA CITY HOSPITAL № 2 Vàng
Quý 4/2018 Ukraine BILA TSERKVA CITY HOSPITAL № 2 Vàng
Quý 3/2018 Ukraine BILA TSERKVA CITY HOSPITAL № 2 Vàng
Quý 4/2021 Bồ Đào Nha CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE Bạch kim
Quý 3/2021 Bồ Đào Nha CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE Vàng
Quý 2/2021 Bồ Đào Nha CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE Bạch kim
Quý 1/2021 Bồ Đào Nha CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE Vàng
Quý 4/2020 Bồ Đào Nha CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE Kim cương
Quý 3/2020 Bồ Đào Nha CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE Kim cương
Quý 2/2020 Bồ Đào Nha CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE Kim cương
Quý 1/2020 Bồ Đào Nha CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE Bạch kim
Quý 2/2019 Bồ Đào Nha CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE Vàng
Quý 1/2019 Bồ Đào Nha CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE Bạch kim
Quý 1/2021 Bồ Đào Nha CH SAO JOAO - S JOAO Bạch kim
Quý 4/2020 Bồ Đào Nha CH SAO JOAO - S JOAO Bạch kim
Quý 2/2020 Bồ Đào Nha CH SAO JOAO - S JOAO Kim cương
Quý 1/2020 Bồ Đào Nha CH SAO JOAO - S JOAO Bạch kim
Quý 4/2019 Bồ Đào Nha CH SAO JOAO - S JOAO Kim cương
Quý 3/2019 Bồ Đào Nha CH SAO JOAO - S JOAO Vàng
Quý 2/2019 Bồ Đào Nha CH SAO JOAO - S JOAO Vàng
Quý 1/2019 Bồ Đào Nha CH SAO JOAO - S JOAO Vàng
Quý 3/2018 Bồ Đào Nha CH SAO JOAO - S JOAO Vàng
Quý 2/2018 Bồ Đào Nha CH SAO JOAO - S JOAO Vàng
Quý 1/2018 Bồ Đào Nha CH SAO JOAO - S JOAO Vàng
Quý 1 năm 2022 Bồ Đào Nha CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO Bạch kim
Quý 4/2021 Bồ Đào Nha CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO Bạch kim
Quý 3/2021 Bồ Đào Nha CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO Vàng
Quý 2/2021 Bồ Đào Nha CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO Kim cương
Quý 1/2021 Bồ Đào Nha CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO Kim cương
Quý 4/2020 Bồ Đào Nha CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO Kim cương
Quý 3/2020 Bồ Đào Nha CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO Bạch kim
Quý 2/2020 Bồ Đào Nha CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO Bạch kim
Quý 1/2020 Bồ Đào Nha CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO Bạch kim
Quý 4/2019 Bồ Đào Nha CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO Bạch kim
Quý 3/2019 Bồ Đào Nha CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO Vàng
Quý 2/2019 Bồ Đào Nha CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO Kim cương
Quý 1/2019 Bồ Đào Nha CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO Kim cương
Quý 4/2018 Bồ Đào Nha CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO Kim cương
Quý 3/2018 Bồ Đào Nha CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO Kim cương
Quý 2/2018 Bồ Đào Nha CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO Bạch kim
Quý 1/2018 Bồ Đào Nha CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO Kim cương
Quý 4/2017 Pháp CHU DE GRENOBLE Vàng
Quý 4/2021 Bồ Đào Nha CHULC - BỆNH VIỆN SÃO JOSÉ Kim cương
Quý 3/2021 Bồ Đào Nha CHULC - BỆNH VIỆN SÃO JOSÉ Kim cương
Quý 2/2021 Bồ Đào Nha CHULC - BỆNH VIỆN SÃO JOSÉ Kim cương
Quý 1/2021 Bồ Đào Nha CHULC - BỆNH VIỆN SÃO JOSÉ Kim cương
Quý 4/2020 Bồ Đào Nha CHULC - BỆNH VIỆN SÃO JOSÉ Kim cương
Quý 4/2021 Ba Lan CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSW Vàng
Quý 3/2019 Ukraine CHERNIGIV CITY CLINICAL HOSPITAL №2 Vàng
Quý 3/2021 Ukraine CHERNIGIV CITY CLINICAL HOSPITAL №3 Bạch kim
Quý 2/2021 Ukraine CHERNIGIV CITY CLINICAL HOSPITAL №3 Vàng
Quý 4/2021 Ukraine CHERNIVTSI REGIONAL CENTER OF EMERGENCY AND DISASTER MEDICINE Vàng
Quý 2/2021 Ukraine CHERNIVTSI REGIONAL CENTER OF EMERGENCY AND DISASTER MEDICINE Vàng
Quý 1/2021 Ukraine CHERNIVTSI REGIONAL CENTER OF EMERGENCY AND DISASTER MEDICINE Vàng
Quý 3/2020 Ukraine CHERNIVTSI REGIONAL CENTER OF EMERGENCY AND DISASTER MEDICINE Vàng
Quý 1/2020 Ukraine CHERNIVTSI REGIONAL CENTER OF EMERGENCY AND DISASTER MEDICINE Vàng
Quý 4/2019 Ukraine CHERNIVTSI REGIONAL CENTER OF EMERGENCY AND DISASTER MEDICINE Vàng
Quý 3/2019 Ukraine CHERNIVTSI REGIONAL CENTER OF EMERGENCY AND DISASTER MEDICINE Vàng
Quý 4/2021 Nga CITY CLINICAL HOSPITAL №31 Bạch kim
Quý 3/2021 Nga CITY CLINICAL HOSPITAL №31 Bạch kim
Quý 2/2021 Nga CITY CLINICAL HOSPITAL №31 Bạch kim
Quý 1/2021 Nga CITY CLINICAL HOSPITAL №31 Bạch kim
Quý 4/2020 Nga CITY CLINICAL HOSPITAL №31 Vàng
Quý 3/2020 Nga CITY CLINICAL HOSPITAL №31 Bạch kim
Quý 2/2020 Nga CITY CLINICAL HOSPITAL №31 Bạch kim
Quý 1/2020 Nga CITY CLINICAL HOSPITAL №31 Vàng
Quý 4/2019 Nga CITY CLINICAL HOSPITAL №31 Bạch kim
Quý 3/2019 Nga CITY CLINICAL HOSPITAL №31 Vàng
Quý 1/2019 Nga CITY CLINICAL HOSPITAL №31 Vàng
Quý 3/2019 Nga CITY CLINICAL HOSPITAL №52 Vàng
Quý 4/2018 Nga CITY CLINICAL HOSPITAL №52 Vàng
Quý 1/2019 Nga CITY HOSPITAL NO. 40 Vàng
Quý 1/2018 Tây Ban Nha COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN Vàng
Quý 4/2021 Tây Ban Nha COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECARDENAS Kim cương
Quý 1/2019 Ba Lan COPERNICUS PL, SZPITAL IM. M. KOPERNIKA, GDAŃSK Bạch kim
Quý 1 năm 2022 Hungary CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ Vàng
Quý 2/2020 Hungary DEKK (DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI KÖZPONT)- NEUROLÓGIAI KLINIKA Vàng
2021 Slovakia DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO Bạch kim
2020 Slovakia DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO Bạch kim
Quý 4/2019 Slovakia DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO Kim cương
Quý 3/2018 Slovakia DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO Vàng
Quý 2/2018 Slovakia DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO Bạch kim
Quý 1 năm 2022 Ba Lan DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR Bạch kim
Quý 4/2021 Ba Lan DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR Vàng
Quý 1/2019 Ba Lan DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA - CMR Vàng
Quý 1/2020 Hungary DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET Kim cương
Quý 3/2019 Hungary DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET Vàng
Quý 4/2018 Hungary DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET Vàng
Quý 1/2019 Estonia EAST-VIRU CENTRAL HOSPITAL Kim cương
Quý 1/2019 Ukraine EMERGENCY MEDICINE HOSPITAL Vàng
Quý 1/2019 Armenia EREBOUNI MEDICAL CENTER Vàng
Quý 2/2020 Thổ Nhĩ Kỳ ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY Vàng
Quý 3/2019 Thổ Nhĩ Kỳ ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY Vàng
2021 Slovakia FNSP F. D. ROOSEVELTA Kim cương
2020 Slovakia FNSP F. D. ROOSEVELTA Vàng
2021 Slovakia FNSP NOVÉ ZÁMKY Bạch kim
2020 Slovakia FNSP NOVÉ ZÁMKY Vàng
Quý 4/2019 Slovakia FNSP NOVÉ ZÁMKY Vàng
Quý 4/2018 Slovakia FNSP NOVÉ ZÁMKY Bạch kim
Quý 3/2018 Slovakia FNSP NOVÉ ZÁMKY Vàng
2021 Slovakia FNSP SKALICA Kim cương
2020 Slovakia FNSP SKALICA Bạch kim
Quý 4/2019 Slovakia FNSP SKALICA Kim cương
Quý 4/2018 Slovakia FNSP SKALICA Bạch kim
Quý 3/2018 Slovakia FNSP SKALICA Vàng
Quý 2/2018 Slovakia FNSP SKALICA Bạch kim
Quý 3/2017 Slovakia FNSP SKALICA Kim cương
Quý 2/2017 Slovakia FNSP SKALICA Kim cương
2021 Slovakia FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA Bạch kim
2020 Slovakia FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA Vàng
Quý 4/2019 Slovakia FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA Vàng
Quý 4/2018 Slovakia FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA Vàng
Quý 2/2018 Slovakia FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA Bạch kim
2021 Slovakia FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Kim cương
2020 Slovakia FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Vàng
Quý 4/2019 Slovakia FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Kim cương
Quý 4/2018 Slovakia FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Vàng
Quý 3/2018 Slovakia FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Bạch kim
Quý 2/2018 Slovakia FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Kim cương
Quý 1/2018 Slovakia FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Kim cương
Quý 2/2017 Slovakia FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA Vàng
2021 Slovakia FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN Vàng
2020 Slovakia FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN Bạch kim
Quý 4/2019 Slovakia FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN Bạch kim
2021 Slovakia FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA Vàng
2020 Slovakia FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA Vàng
Quý 4/2019 Slovakia FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA Vàng
Quý 3/2018 Slovakia FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA Vàng
2021 Slovakia FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA Bạch kim
2021 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Kim cương
2020 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Kim cương
2019 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Kim cương
Quý 4/2018 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Kim cương
2021 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ Vàng
2020 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ Kim cương
2019 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ Vàng
Quý 1/2018 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ Vàng
2021 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Kim cương
2020 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Kim cương
2019 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Kim cương
Quý 4/2018 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Kim cương
2021 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL Vàng
2020 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL Vàng
2019 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL Bạch kim
Quý 4/2018 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL Bạch kim
Quý 1/2018 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL Kim cương
2021 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC Kim cương
2020 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC Kim cương
2019 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC Vàng
Quý 4/2018 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC Kim cương
Quý 1/2018 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC Kim cương
2021 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Kim cương
2020 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Kim cương
Quý 4/2018 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Kim cương
Quý 1/2018 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Kim cương
2021 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ Vàng
2020 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ Kim cương
2019 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ Kim cương
Quý 4/2018 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ Vàng
2021 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ Kim cương
2020 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ Kim cương
Quý 1/2018 Cộng hòa Séc FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ Vàng
Quý 3/2020 Bulgaria FIRST MHAT ST IOAN KRASTITEL Vàng
Quý 2/2018 Bắc Macedonia GENERAL HOSPITAL 8 SEPTEMBER Vàng
Quý 1/2019 Croatia GENERAL HOSPITAL PULA Vàng
Quý 1 năm 2022 Croatia GENERAL HOSPITAL ČAKOVEC Vàng
Quý 1 năm 2022 Croatia GENERAL HOSPITAL ŠIBENIK Vàng
Quý 1/2019 Croatia GENERAL HOSPITAL ŠIBENIK Vàng
Quý 2/2021 Bồ Đào Nha HOSP DISTRITAL FIGUEIRA FOZ Vàng
Quý 4/2020 Bồ Đào Nha HOSP DISTRITAL FIGUEIRA FOZ Vàng
Quý 3/2020 Bồ Đào Nha HOSP DISTRITAL FIGUEIRA FOZ Bạch kim
Quý 2/2020 Bồ Đào Nha HOSP DISTRITAL FIGUEIRA FOZ Kim cương
Quý 1/2020 Bồ Đào Nha HOSP DISTRITAL FIGUEIRA FOZ Vàng
Quý 1 năm 2022 Bồ Đào Nha HOSP VILA FRANCA XIRA Vàng
Quý 4/2021 Bồ Đào Nha HOSP VILA FRANCA XIRA Vàng
Quý 1/2020 Bồ Đào Nha HOSP VILA FRANCA XIRA Vàng
Quý 1/2019 Tây Ban Nha HOSP. GRAL GREGORIO MARAÑON UNIV Vàng
Quý 4/2018 Tây Ban Nha HOSP. GRAL GREGORIO MARAÑON UNIV Vàng
Quý 1/2018 Tây Ban Nha HOSP. UNIV DE BURGOS Vàng
2019 Tây Ban Nha HOSP. UNIV GERMANS TRIAS I PUJOL Vàng
Quý 1/2020 Armenia HERATSI UNIVERSITY HOSPITAL №1 Vàng
2019 Tây Ban Nha HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA Vàng
2019 Tây Ban Nha HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS Vàng
Quý 4/2021 Tây Ban Nha HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D´HEBRON Kim cương
2019 Tây Ban Nha HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D´HEBRON Vàng
Quý 1/2018 Tây Ban Nha HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D´HEBRON Vàng
Quý 4/2017 Tây Ban Nha HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D´HEBRON Vàng
Quý 4/2021 Tây Ban Nha HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE Kim cương
2019 Tây Ban Nha HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE Vàng
2019 Tây Ban Nha HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. JOSEP TRUETA Kim cương
2019 Tây Ban Nha HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU Vàng
Quý 4/2021 Tây Ban Nha HOSPITAL DEL MAR Kim cương
2019 Tây Ban Nha HOSPITAL DEL MAR Kim cương
Quý 1/2019 Tây Ban Nha HOSPITAL DEL MAR Vàng
Quý 1 năm 2022 Nga I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2021 Nga I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2021 Nga I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 2/2021 Nga I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 1/2021 Nga I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2020 Nga I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2020 Nga I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Nga I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 1/2020 Nga I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY HOSPITAL Vàng
Quý 4/2019 Nga I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY HOSPITAL Kim cương
Quý 3/2019 Nga I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY HOSPITAL Vàng
Quý 4/2018 Nga I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2018 Nga I.V.DAVIDOVSKY MOSCOW CITY HOSPITAL Vàng
Quý 1/2019 Ý IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO-OSPEDALE PIEMONTE Vàng
Quý 2/2021 Ý ISTITUTO CLINICO CITTA STUDI Kim cương
Quý 4/2019 Ý ISTITUTO CLINICO CITTA STUDI Vàng
Quý 3/2019 Ý ISTITUTO CLINICO CITTA STUDI Kim cương
Quý 1/2019 Ý ISTITUTO CLINICO CITTA STUDI Vàng
Quý 4/2018 Ý ISTITUTO CLINICO CITTA STUDI Bạch kim
Quý 3/2018 Ý ISTITUTO CLINICO CITTA STUDI Bạch kim
Quý 4/2020 Ba Lan INSTITUTE OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGY Vàng
Quý 1/2020 Ba Lan INSTITUTE OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGY Kim cương
Quý 3/2018 Ba Lan INSTITUTE OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGY Vàng
Quý 1/2018 Ba Lan INSTITUTE OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGY Vàng
Quý 1/2020 Rumani INSTITUTUL NATIONAL DE NEUROLOGIE SI BOLI NEUROVASCULARE BUCURESTI Bạch kim
Quý 4/2021 Thổ Nhĩ Kỳ ISTINYE UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 3/2021 Thổ Nhĩ Kỳ ISTINYE UNIVERSITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 2/2021 Thổ Nhĩ Kỳ ISTINYE UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Thổ Nhĩ Kỳ ISTINYE UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 4/2020 Thổ Nhĩ Kỳ ISTINYE UNIVERSITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2020 Thổ Nhĩ Kỳ ISTINYE UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Thổ Nhĩ Kỳ ISTINYE UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 1/2020 Thổ Nhĩ Kỳ ISTINYE UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Ý ISTITUTO CLINICO HUMANITAS Kim cương
Quý 1/2020 Ý ISTITUTO CLINICO HUMANITAS Bạch kim
Quý 3/2019 Ukraine IVANO-FRANKIVSK REGIONAL HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Hungary KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ Vàng
Quý 4/2020 Hungary KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ Vàng
Quý 1/2020 Hungary KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ Vàng
Quý 1/2018 Cộng hòa Séc KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE Kim cương
Quý 1 năm 2022 Thụy Điển KAROLINSKA UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 4/2021 Thụy Điển KAROLINSKA UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 2/2021 Thụy Điển KAROLINSKA UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 1/2021 Thụy Điển KAROLINSKA UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 4/2020 Thụy Điển KAROLINSKA UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 2/2020 Thụy Điển KAROLINSKA UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 1/2020 Thụy Điển KAROLINSKA UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 1/2019 Thụy Điển KAROLINSKA UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 4/2018 Thụy Điển KAROLINSKA UNIVERSITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2018 Thụy Điển KAROLINSKA UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
2021 Cộng hòa Séc KARVINSKÁ HORNICKÁ NEMOCNICE Kim cương
2020 Cộng hòa Séc KARVINSKÁ HORNICKÁ NEMOCNICE Vàng
2019 Cộng hòa Séc KARVINSKÁ HORNICKÁ NEMOCNICE Kim cương
Quý 4/2018 Cộng hòa Séc KARVINSKÁ HORNICKÁ NEMOCNICE Bạch kim
2020 Cộng hòa Séc KLAUDIÁNOVA NEMOCNICE MLADÁ BOLESLAV Kim cương
2019 Cộng hòa Séc KLAUDIÁNOVA NEMOCNICE MLADÁ BOLESLAV Vàng
Quý 4/2021 Ba Lan KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE Vàng
Quý 3/2021 Ba Lan KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE Vàng
Quý 2/2021 Ba Lan KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE Vàng
Quý 1/2021 Ba Lan KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE Kim cương
Quý 4/2020 Ba Lan KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE Kim cương
Quý 3/2020 Ba Lan KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE Kim cương
Quý 2/2020 Ba Lan KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE Vàng
Quý 1/2020 Ba Lan KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE Kim cương
Quý 4/2019 Ba Lan KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE Vàng
Quý 1/2019 Ba Lan KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE Kim cương
Quý 3/2017 Ba Lan KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE Vàng
Quý 2/2017 Ba Lan KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE Vàng
2021 Cộng hòa Séc KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Kim cương
2020 Cộng hòa Séc KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Kim cương
2019 Cộng hòa Séc KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Bạch kim
Quý 4/2018 Cộng hòa Séc KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Vàng
Quý 1/2018 Cộng hòa Séc KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Kim cương
Quý 4/2017 Cộng hòa Séc KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Vàng
Quý 3/2021 Ukraine KYIV CITY CLINICAL HOSPITAL №3 Vàng
Quý 1/2020 Ukraine KYIV CITY OLEKSANDRIVSKA CLINICAL HOSPITAL Vàng
Quý 1/2018 Ukraine KYIV CITY OLEKSANDRIVSKA CLINICAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 2/2020 Ukraine KYIV REGIONAL CLINICAL HOSPITAL Vàng
Quý 1/2018 Ukraine KYIV REGIONAL CLINICAL HOSPITAL Vàng
2021 Slovakia KYSUCKÁ NSP ČADCA Bạch kim
Quý 4/2019 Slovakia KYSUCKÁ NSP ČADCA Vàng
Quý 1 năm 2022 Kazakhstan KYZYLORDA MULTIDISCIPLINARY REGIONAL HOSPITAL Vàng
Quý 1/2019 Hy Lạp LARISA REGIONAL GENERAL HOSPITAL Vàng
2021 Slovakia LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU Kim cương
2020 Slovakia LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU Bạch kim
Quý 4/2019 Slovakia LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU Kim cương
Quý 4/2018 Slovakia LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU Vàng
Quý 3/2018 Slovakia LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU Bạch kim
Quý 2/2018 Slovakia LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU Bạch kim
Quý 1/2018 Slovakia LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU Kim cương
Quý 3/2017 Slovakia LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU Bạch kim
Quý 4/2021 Nga KONCHALOVSKY CITY CLINICAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2021 Nga KONCHALOVSKY CITY CLINICAL HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Nga KONCHALOVSKY CITY CLINICAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 1/2021 Nga KONCHALOVSKY CITY CLINICAL HOSPITAL Vàng
Quý 4/2021 Nga MAGNITOGORSK IRON & STEEL CLINICAL HOSPITAL - NEUROLOGY Vàng
Quý 4/2019 Nga MAGNITOGORSK IRON & STEEL CLINICAL HOSPITAL - NEUROLOGY Bạch kim
Quý 3/2019 Nga MAGNITOGORSK IRON & STEEL CLINICAL HOSPITAL - NEUROLOGY Kim cương
Quý 3/2019 Ba Lan MCR STOCER SZPITAL KOLEJOWY W PRUSZKOWIE Vàng
Quý 2/2019 Ba Lan MCR STOCER SZPITAL KOLEJOWY W PRUSZKOWIE Vàng
Quý 3/2019 Bulgaria MHAT SILISTRA Bạch kim
Quý 3/2018 Bulgaria MHAT SILISTRA Vàng
Quý 2/2018 Bulgaria MHAT SILISTRA Vàng
Quý 1/2018 Bulgaria MHAT SILISTRA Vàng
Quý 3/2020 Bulgaria MHAT ST PANTELEIMON-PLOVDIV Vàng
Quý 2/2020 Bulgaria MHAT ST PANTELEIMON-PLOVDIV Vàng
Quý 1/2020 Bulgaria MHAT ST PANTELEIMON-PLOVDIV Vàng
Quý 4/2019 Bulgaria MHAT ST PANTELEIMON-PLOVDIV Bạch kim
Quý 3/2019 Bulgaria MHAT ST PANTELEIMON-PLOVDIV Vàng
Quý 2/2019 Bulgaria MHAT ST PANTELEIMON-PLOVDIV Vàng
Quý 1/2019 Bulgaria MHAT ST PANTELEIMON-PLOVDIV Vàng
Quý 4/2018 Bulgaria MHAT ST PANTELEIMON-PLOVDIV Vàng
Quý 3/2018 Bulgaria MHAT ST PANTELEIMON-PLOVDIV Vàng
Quý 2/2018 Bulgaria MHAT ST PANTELEIMON-PLOVDIV Vàng
Quý 1/2018 Bulgaria MHAT ST PANTELEIMON-PLOVDIV Vàng
Quý 4/2020 Bulgaria MHAT TARGOVISHTE Vàng
Quý 2/2020 Bulgaria MHAT TARGOVISHTE Bạch kim
Quý 1/2020 Bulgaria MHAT TARGOVISHTE Vàng
Quý 4/2019 Bulgaria MHAT TARGOVISHTE Vàng
Quý 3/2019 Bulgaria MHAT TARGOVISHTE Vàng
Quý 2/2019 Bulgaria MHAT TARGOVISHTE Vàng
Quý 1/2019 Bulgaria MHAT TARGOVISHTE Vàng
Quý 4/2018 Bulgaria MHAT TARGOVISHTE Vàng
Quý 3/2018 Bulgaria MHAT TARGOVISHTE Vàng
Quý 2/2018 Bulgaria MHAT TARGOVISHTE Vàng
Quý 1/2018 Bulgaria MHAT TARGOVISHTE Vàng
Quý 3/2020 Ukraine MARIUPOL CITY HOSPITAL №4 Vàng
Quý 2/2020 Ukraine MARIUPOL CITY HOSPITAL №4 Bạch kim
Quý 1/2020 Ukraine MARIUPOL CITY HOSPITAL №4 Bạch kim
Quý 3/2021 Ukraine MARIUPOL REGIONAL INTENSIVE CARE HOSPITAL Bạch kim
2021 Cộng hòa Séc MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM Kim cương
2020 Cộng hòa Séc MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM Kim cương
Quý 4/2021 Ukraine EDICAL CENTER "DOBROBUT-CLINIC" LLC,3 IDZIKOVSKYH STREET, KYIV 03151 Vàng
Quý 1/2019 Ukraine TRUNG TÂM Y TẾ 'CLINIC OBERIG' Vàng
Quý 4/2020 Hy Lạp METROPOLITAN HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2020 Hy Lạp METROPOLITAN HOSPITAL Bạch kim
Quý 1/2020 Hy Lạp METROPOLITAN HOSPITAL Kim cương
Quý 4/2019 Hy Lạp METROPOLITAN HOSPITAL Vàng
Quý 3/2019 Hy Lạp METROPOLITAN HOSPITAL Bạch kim
Quý 2/2019 Hy Lạp METROPOLITAN HOSPITAL Vàng
Quý 1/2019 Hy Lạp METROPOLITAN HOSPITAL Vàng
Quý 3/2018 Hy Lạp METROPOLITAN HOSPITAL Bạch kim
Quý 2/2018 Hy Lạp METROPOLITAN HOSPITAL Vàng
Quý 1/2018 Hy Lạp METROPOLITAN HOSPITAL Vàng
Quý 4/2017 Hy Lạp METROPOLITAN HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2020 Ba Lan MILITARY INSTITUTE OF MEDICINE Vàng
Quý 1/2020 Ba Lan MILITARY INSTITUTE OF MEDICINE Kim cương
Quý 1/2019 Ba Lan MILITARY INSTITUTE OF MEDICINE Vàng
Quý 1 năm 2022 Nga MOZHAISK CENTRAL DISTRICT HOSPITAL Vàng
Quý 2/2017 Ukraine MUKACHEVO CENTRAL DISTRICT HOSPITAL Vàng
2021 Cộng hòa Séc MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA Kim cương
2020 Cộng hòa Séc MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA Kim cương
2019 Cộng hòa Séc MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA Kim cương
Quý 4/2018 Cộng hòa Séc MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA Bạch kim
Quý 1/2018 Cộng hòa Séc MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA Vàng
2021 Slovakia NEMOCNICA A.LEŇA HUMENNÉ A.S. Vàng
2020 Slovakia NEMOCNICA A.LEŇA HUMENNÉ A.S. Bạch kim
Quý 4/2019 Slovakia NEMOCNICA A.LEŇA HUMENNÉ A.S. Vàng
2021 Slovakia NEMOCNICA DUNAJSKÁ STREDA -SVET ZDRAVIA Vàng
Quý 4/2019 Slovakia NEMOCNICA DUNAJSKÁ STREDA -SVET ZDRAVIA Bạch kim
2021 Slovakia NEMOCNICA KOMÁRNO Kim cương
2020 Slovakia NEMOCNICA KOMÁRNO Kim cương
Quý 4/2019 Slovakia NEMOCNICA KOMÁRNO Kim cương
Quý 4/2018 Slovakia NEMOCNICA KOMÁRNO Vàng
Quý 3/2018 Slovakia NEMOCNICA KOMÁRNO Vàng
Quý 2/2018 Slovakia NEMOCNICA KOMÁRNO Bạch kim
Quý 2/2017 Slovakia NEMOCNICA KOMÁRNO Kim cương
2021 Slovakia NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S., 1. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, ČLEN SKUPINY AGEL Kim cương
2020 Slovakia NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S., 1. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, ČLEN SKUPINY AGEL Kim cương
Quý 4/2019 Slovakia NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S., 1. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, ČLEN SKUPINY AGEL Vàng
Quý 3/2018 Slovakia NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S., 1. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, ČLEN SKUPINY AGEL Vàng
Quý 2/2018 Slovakia NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S., 1. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, ČLEN SKUPINY AGEL Vàng
Quý 3/2017 Slovakia NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S., 1. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, ČLEN SKUPINY AGEL Vàng
2021 Slovakia NEMOCNICA POPRAD, A.S. Kim cương
2020 Slovakia NEMOCNICA POPRAD, A.S. Vàng
Quý 4/2019 Slovakia NEMOCNICA POPRAD, A.S. Vàng
Quý 4/2018 Slovakia NEMOCNICA POPRAD, A.S. Vàng
2021 Slovakia NEMOCNICA ZVOLEN A.S. Bạch kim
2020 Slovakia NEMOCNICA ZVOLEN A.S. Bạch kim
Quý 4/2019 Slovakia NEMOCNICA ZVOLEN A.S. Vàng
2021 Slovakia NEMOCNICA ARM.GEN. L.SVOBODU,N.O Bạch kim
2020 Slovakia NEMOCNICA ARM.GEN. L.SVOBODU,N.O Kim cương
Quý 4/2019 Slovakia NEMOCNICA ARM.GEN. L.SVOBODU,N.O Kim cương
2021 Slovakia NEMOCNICA NA OKRAJI MESTA Bạch kim
2021 Slovakia NEMOCNICA S POLIKLINIKOU Bạch kim
2021 Slovakia NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO N.O. Kim cương
2020 Slovakia NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO N.O. Kim cương
Quý 4/2019 Slovakia NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO N.O. Bạch kim
Quý 4/2018 Slovakia NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO N.O. Bạch kim
Quý 2/2018 Slovakia NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO N.O. Bạch kim
2021 Slovakia NEMOCNICA S POLIKLINIKOU Š.KUKURU MICHALOVCE Vàng
2020 Slovakia NEMOCNICA S POLIKLINIKOU Š.KUKURU MICHALOVCE Vàng
Quý 4/2019 Slovakia NEMOCNICA S POLIKLINIKOU Š.KUKURU MICHALOVCE Vàng
2021 Slovakia NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, A.S., SPIŠSKÁ NOVÁ VES Vàng
Quý 3/2018 Slovakia NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, A.S., SPIŠSKÁ NOVÁ VES Vàng
2021 Cộng hòa Séc NEMOCNICE BLANSKO Bạch kim
2020 Cộng hòa Séc NEMOCNICE BLANSKO Kim cương
2019 Cộng hòa Séc NEMOCNICE BLANSKO Bạch kim
Quý 4/2018 Cộng hòa Séc NEMOCNICE BLANSKO Kim cương
Quý 1/2018 Cộng hòa Séc NEMOCNICE BLANSKO Bạch kim
2021 Cộng hòa Séc NEMOCNICE BŘECLAV Kim cương
Quý 4/2018 Cộng hòa Séc NEMOCNICE BŘECLAV Vàng
Quý 1/2018 Cộng hòa Séc NEMOCNICE BŘECLAV Vàng
2021 Cộng hòa Séc NEMOCNICE CHOMUTOV Kim cương
2020 Cộng hòa Séc NEMOCNICE CHOMUTOV Kim cương
2019 Cộng hòa Séc NEMOCNICE CHOMUTOV Kim cương
Quý 4/2018 Cộng hòa Séc NEMOCNICE CHOMUTOV Bạch kim
Quý 1/2018 Cộng hòa Séc NEMOCNICE CHOMUTOV Vàng
2021 Cộng hòa Séc NEMOCNICE DĚČÍN Kim cương
Quý 4/2018 Cộng hòa Séc NEMOCNICE DĚČÍN Kim cương
Quý 1/2018 Cộng hòa Séc NEMOCNICE DĚČÍN Kim cương
2021 Cộng hòa Séc NEMOCNICE JIHLAVA Kim cương
2020 Cộng hòa Séc NEMOCNICE JIHLAVA Kim cương
2019 Cộng hòa Séc NEMOCNICE JIHLAVA Kim cương
Quý 4/2018 Cộng hòa Séc NEMOCNICE JIHLAVA Kim cương
Quý 1/2018 Cộng hòa Séc NEMOCNICE JIHLAVA Vàng
Quý 2/2017 Cộng hòa Séc NEMOCNICE JIHLAVA Vàng
2021 Cộng hòa Séc NEMOCNICE LITOMĚŘICE Vàng
Quý 4/2018 Cộng hòa Séc NEMOCNICE LITOMĚŘICE Kim cương
2021 Cộng hòa Séc NEMOCNICE NA HOMOLCE Bạch kim
2020 Cộng hòa Séc NEMOCNICE NA HOMOLCE Kim cương
2019 Cộng hòa Séc NEMOCNICE NA HOMOLCE Bạch kim
Quý 1/2018 Cộng hòa Séc NEMOCNICE NA HOMOLCE Kim cương
2021 Cộng hòa Séc NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Vàng
2020 Cộng hòa Séc NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Vàng
2021 Cộng hòa Séc NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE Bạch kim
Quý 4/2018 Cộng hòa Séc NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE Bạch kim
Quý 1/2018 Cộng hòa Séc NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE Vàng
2020 Cộng hòa Séc NEMOCNICE PROSTĚJOV Kim cương
2019 Cộng hòa Séc NEMOCNICE PROSTĚJOV Vàng
Quý 1/2018 Cộng hòa Séc NEMOCNICE PROSTĚJOV Bạch kim
2021 Cộng hòa Séc NEMOCNICE PÍSEK Kim cương
2020 Cộng hòa Séc NEMOCNICE PÍSEK Vàng
2019 Cộng hòa Séc NEMOCNICE PÍSEK Vàng
Quý 4/2018 Cộng hòa Séc NEMOCNICE PÍSEK Vàng
2021 Cộng hòa Séc NEMOCNICE SOKOLOV Vàng
2019 Cộng hòa Séc NEMOCNICE SOKOLOV Vàng
Quý 1/2018 Cộng hòa Séc NEMOCNICE SOKOLOV Bạch kim
2021 Cộng hòa Séc NEMOCNICE TEPLICE Kim cương
2020 Cộng hòa Séc NEMOCNICE TEPLICE Kim cương
2019 Cộng hòa Séc NEMOCNICE TEPLICE Kim cương
Quý 4/2018 Cộng hòa Séc NEMOCNICE TEPLICE Bạch kim
Quý 1/2018 Cộng hòa Séc NEMOCNICE TEPLICE Bạch kim
2021 Cộng hòa Séc NEMOCNICE TŘINEC Bạch kim
2020 Cộng hòa Séc NEMOCNICE TŘINEC Vàng
Quý 4/2018 Cộng hòa Séc NEMOCNICE TŘINEC Vàng
2021 Cộng hòa Séc NEMOCNICE VYŠKOV Kim cương
2020 Cộng hòa Séc NEMOCNICE VYŠKOV Kim cương
2019 Cộng hòa Séc NEMOCNICE VYŠKOV Bạch kim
2021 Cộng hòa Séc NEMOCNICE ZNOJMO Vàng
2021 Cộng hòa Séc NEMOCNICE ČESKÁ LÍPA Bạch kim
2019 Cộng hòa Séc NEMOCNICE ČESKÁ LÍPA Vàng
2021 Cộng hòa Séc NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Kim cương
Quý 4/2018 Cộng hòa Séc NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Vàng
Quý 1/2018 Cộng hòa Séc NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Kim cương
Quý 1/2021 Estonia NORTH ESTONIA MEDICAL CENTRE Kim cương
Quý 1/2020 Estonia NORTH ESTONIA MEDICAL CENTRE Bạch kim
Quý 1/2019 Estonia NORTH ESTONIA MEDICAL CENTRE Bạch kim
Quý 2/2017 Estonia NORTH ESTONIA MEDICAL CENTRE Bạch kim
Quý 2/2021 Ukraine NOVOVOLYNSK CENTRAL CITY HOSPITAL Vàng
2021 Slovakia NSP PRIEVIDZA SÍDL.V BOJNICIACH Vàng
2020 Slovakia NSP PRIEVIDZA SÍDL.V BOJNICIACH Vàng
2021 Slovakia NSP SV. JAKUBA, N.O. Vàng
2020 Slovakia NSP SV. JAKUBA, N.O. Vàng
Quý 4/2019 Slovakia NSP SV. JAKUBA, N.O. Vàng
Quý 4/2018 Slovakia NSP SV. JAKUBA, N.O. Vàng
Quý 3/2018 Slovakia NSP SV. JAKUBA, N.O. Bạch kim
2021 Slovakia NSP SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. Kim cương
2020 Slovakia NSP SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. Bạch kim
Quý 4/2019 Slovakia NSP SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. Bạch kim
Quý 4/2018 Slovakia NSP SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. Bạch kim
Quý 3/2018 Slovakia NSP SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. Bạch kim
Quý 2/2018 Slovakia NSP SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. Vàng
Quý 1/2018 Slovakia NSP SV. LUKÁŠA GALANTA, A.S. Kim cương
Quý 1/2020 Ý NUOVO OSPEDALE PRATO SANTO STEFANO Vàng
Quý 4/2021 Ý OSPEDALE ANTONIO CARDARELLI Vàng
Quý 3/2021 Ý OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI - ASST DEI SETTE LAGHI Vàng
Quý 4/2020 Ý OSPEDALE DI CREMONA - ASST CREMONA Vàng
Quý 4/2021 Ý OSPEDALE DI IMPERIA Vàng
Quý 2/2021 Ý OSPEDALE DI IMPERIA Vàng
Quý 1/2020 Ý OSPEDALE DI MIRANO - DOLO Vàng
Quý 4/2021 Ý OSPEDALE DI PORTOGRUARO SAN TOMMASO DEI BATTUTI Kim cương
Quý 3/2021 Ý OSPEDALE DI PORTOGRUARO SAN TOMMASO DEI BATTUTI Kim cương
Quý 2/2021 Ý OSPEDALE DI PORTOGRUARO SAN TOMMASO DEI BATTUTI Bạch kim
Quý 1/2021 Ý OSPEDALE DI PORTOGRUARO SAN TOMMASO DEI BATTUTI Vàng
Quý 4/2020 Ý OSPEDALE DI PORTOGRUARO SAN TOMMASO DEI BATTUTI Vàng
Quý 4/2021 Ý OSPEDALE GUIDO SALVINI GARBAGNATE - ASST RHODENSE Bạch kim
Quý 3/2021 Ý OSPEDALE GUIDO SALVINI GARBAGNATE - ASST RHODENSE Vàng
Quý 4/2019 Ý OSPEDALE GUIDO SALVINI GARBAGNATE - ASST RHODENSE Vàng
Quý 2/2021 Ý OSPEDALE GUZZARDI Vàng
Quý 3/2020 Ý OSPEDALE GUZZARDI Vàng
Quý 4/2018 Ý OSPEDALE MARIA VITTORIA Vàng
Quý 4/2021 Ý OSPEDALE S MARIA DEGLI ANGELI Bạch kim
Quý 3/2021 Ý OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA Vàng
Quý 1/2020 Ý OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA Bạch kim
Quý 4/2019 Ý OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA Vàng
Quý 1/2019 Ý OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA Vàng
Quý 4/2020 Ý OSPEDALE SANTA CORONA Vàng
Quý 4/2021 Ý OSPEDALE SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA UDINE Bạch kim
Quý 2/2021 Ý OSPEDALE SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA UDINE Vàng
Quý 2/2021 Ý OSPEDALE SANTA MARIA MISERICORDIA Vàng
Quý 1/2020 Ý OSPEDALE SANTA MARIA MISERICORDIA Vàng
Quý 1/2019 Ý OSPEDALE SANTA MARIA MISERICORDIA Vàng
2021 Cộng hòa Séc OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO Kim cương
Quý 1/2018 Cộng hòa Séc OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO Bạch kim
2021 Cộng hòa Séc OBLASTNÍ NEMOCNICE KOLÍN Kim cương
2020 Cộng hòa Séc OBLASTNÍ NEMOCNICE KOLÍN Kim cương
2019 Cộng hòa Séc OBLASTNÍ NEMOCNICE KOLÍN Vàng
Quý 4/2018 Cộng hòa Séc OBLASTNÍ NEMOCNICE KOLÍN Kim cương
Quý 1/2018 Cộng hòa Séc OBLASTNÍ NEMOCNICE KOLÍN Kim cương
2021 Cộng hòa Séc OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD Kim cương
2020 Cộng hòa Séc OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD Bạch kim
2021 Cộng hòa Séc OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM Bạch kim
2020 Cộng hòa Séc OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM Kim cương
Quý 4/2018 Cộng hòa Séc OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM Bạch kim
2020 Cộng hòa Séc OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV Bạch kim
2019 Cộng hòa Séc OBLASTNÍ NEMOCNICE TRUTNOV Vàng
Quý 4/2019 Ukraine ODESA MEDICAL CENTER INTO-SANA Vàng
Quý 3/2019 Ukraine ODESA MEDICAL CENTER INTO-SANA Kim cương
Quý 2/2019 Ukraine ODESA MEDICAL CENTER INTO-SANA Bạch kim
Quý 4/2018 Ukraine ODESA MEDICAL CENTER INTO-SANA Vàng
Quý 3/2018 Ukraine ODESA MEDICAL CENTER INTO-SANA Bạch kim
Quý 2/2018 Ukraine ODESA MEDICAL CENTER INTO-SANA Vàng
Quý 1/2018 Ukraine ODESA MEDICAL CENTER INTO-SANA Kim cương
Quý 4/2017 Ukraine ODESA MEDICAL CENTER INTO-SANA Bạch kim
Quý 3/2017 Ukraine ODESA MEDICAL CENTER INTO-SANA Vàng
Quý 2/2017 Ukraine ODESA MEDICAL CENTER INTO-SANA Vàng
Quý 2/2019 Ukraine ODESA REGIONAL CLINICAL HOSPITAL Vàng
Quý 1/2018 Ukraine ODESA UNIVERSITY CLINIC OF ODESA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY Kim cương
Quý 1 năm 2022 Ý OSPEDALE CITTÀ DI CASTELLO Vàng
Quý 4/2021 Ý OSPEDALE CITTÀ DI CASTELLO Vàng
Quý 3/2021 Ý OSPEDALE CITTÀ DI CASTELLO Bạch kim
Quý 2/2021 Ý OSPEDALE CITTÀ DI CASTELLO Vàng
Quý 3/2021 Ý OSPEDALE CIVILE "S.AGOSTINO-ESTENSE", AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA Kim cương
Quý 1/2021 Ý OSPEDALE CIVILE "S.AGOSTINO-ESTENSE", AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA Vàng
Quý 4/2020 Ý OSPEDALE CIVILE "S.AGOSTINO-ESTENSE", AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA Vàng
Quý 3/2020 Ý OSPEDALE CIVILE "S.AGOSTINO-ESTENSE", AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA Vàng
Quý 2/2020 Ý OSPEDALE CIVILE "S.AGOSTINO-ESTENSE", AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA Vàng
Quý 1/2020 Ý OSPEDALE CIVILE "S.AGOSTINO-ESTENSE", AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA Vàng
Quý 4/2019 Ý OSPEDALE CIVILE "S.AGOSTINO-ESTENSE", AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA Vàng
Quý 3/2019 Ý OSPEDALE CIVILE "S.AGOSTINO-ESTENSE", AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA Bạch kim
Quý 1/2019 Ý OSPEDALE CIVILE "S.AGOSTINO-ESTENSE", AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA Vàng
Quý 2/2018 Ý OSPEDALE CIVILE "S.AGOSTINO-ESTENSE", AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA Vàng
Quý 4/2021 Ý OSPEDALE FABRIZIO SPAZIANI - FROSINONE Bạch kim
Quý 2/2021 Ý OSPEDALE FABRIZIO SPAZIANI - FROSINONE Bạch kim
Quý 1/2020 Ý OSPEDALE FABRIZIO SPAZIANI - FROSINONE Vàng
Quý 1/2019 Ý OSPEDALE FABRIZIO SPAZIANI - FROSINONE Vàng
Quý 4/2021 Ý OSPEDALE G.B.MORGAGNI-L.PIERANTONI - FORLÌ Vàng
Quý 1/2020 Ý OSPEDALE G.B.MORGAGNI-L.PIERANTONI - FORLÌ Vàng
Quý 4/2021 Ý OSPEDALE MAGGIORE CARLO ALBERTO PIZZARDI - BOLOGNA Bạch kim
Quý 3/2021 Ý OSPEDALE MAGGIORE CARLO ALBERTO PIZZARDI - BOLOGNA Vàng
Quý 2/2021 Ý OSPEDALE MAGGIORE CARLO ALBERTO PIZZARDI - BOLOGNA Vàng
Quý 1/2021 Ý OSPEDALE MAGGIORE CARLO ALBERTO PIZZARDI - BOLOGNA Vàng
Quý 4/2020 Ý OSPEDALE MAGGIORE CARLO ALBERTO PIZZARDI - BOLOGNA Vàng
Quý 3/2020 Ý OSPEDALE MAGGIORE CARLO ALBERTO PIZZARDI - BOLOGNA Vàng
Quý 4/2021 Ý OSPEDALE MAURIZIO BUFALINI - CESENA Kim cương
Quý 2/2021 Ý OSPEDALE MAURIZIO BUFALINI - CESENA Kim cương
Quý 1/2021 Ý OSPEDALE MAURIZIO BUFALINI - CESENA Vàng
Quý 2/2020 Ý OSPEDALE MAURIZIO BUFALINI - CESENA Kim cương
Quý 3/2021 Ý OSPEDALE SS COSMA E DAMIANO - PESCIA Vàng
Quý 2/2021 Ý OSPEDALE SS FILIPPO E NICOLA - AVEZZANO Bạch kim
Quý 1 năm 2022 Ý OSPEDALE SAN JACOPO - PISTOIA Kim cương
Quý 4/2021 Ý OSPEDALE SAN JACOPO - PISTOIA Bạch kim
Quý 3/2021 Ý OSPEDALE SAN JACOPO - PISTOIA Kim cương
Quý 2/2021 Ý OSPEDALE SAN JACOPO - PISTOIA Kim cương
Quý 2/2021 Ý OSPEDALE SANT ANNA DI COMO- ASST LARIANA Vàng
Quý 1 năm 2022 Ý OSPEDALE SANTA MARIA ANNUNZIATA - FIRENZE Bạch kim
Quý 4/2021 Ý OSPEDALE SANTA MARIA ANNUNZIATA - FIRENZE Bạch kim
Quý 3/2021 Ý OSPEDALE SANTA MARIA ANNUNZIATA - FIRENZE Vàng
Quý 2/2021 Ý OSPEDALE SANTA MARIA ANNUNZIATA - FIRENZE Bạch kim
Quý 1/2021 Ý OSPEDALE SANTA MARIA ANNUNZIATA - FIRENZE Vàng
Quý 4/2020 Ý OSPEDALE SANTA MARIA ANNUNZIATA - FIRENZE Vàng
Quý 3/2020 Ý OSPEDALE SANTA MARIA ANNUNZIATA - FIRENZE Vàng
Quý 1/2020 Ý OSPEDALE SANTA MARIA ANNUNZIATA - FIRENZE Vàng
Quý 4/2019 Ý OSPEDALE SANTA MARIA ANNUNZIATA - FIRENZE Vàng
Quý 4/2021 Ý OSPEDALE SANTA MARIA DELLE CROCI - RAVENNA Vàng
Quý 2/2021 Ý OSPEDALE SANTA MARIA DELLE CROCI - RAVENNA Vàng
Quý 4/2020 Ý OSPEDALE SANTA MARIA DELLE CROCI - RAVENNA Vàng
Quý 4/2021 Ý OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA - FIRENZE Kim cương
Quý 3/2021 Ý OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA - FIRENZE Kim cương
Quý 2/2021 Ý OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA - FIRENZE Kim cương
Quý 1/2021 Ý OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA - FIRENZE Kim cương
Quý 4/2020 Ý OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA - FIRENZE Kim cương
Quý 3/2020 Ý OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA - FIRENZE Kim cương
Quý 2/2020 Ý OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA - FIRENZE Kim cương
Quý 1/2020 Ý OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA - FIRENZE Kim cương
Quý 4/2019 Ý OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA - FIRENZE Kim cương
Quý 3/2019 Ý OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA - FIRENZE Vàng
Quý 1/2019 Ý OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA - FIRENZE Kim cương
Quý 4/2021 Ý OSPEDALE UMBERTO I Vàng
Quý 2/2021 Ý OSPEDALE UMBERTO I Bạch kim
Quý 4/2020 Ý OSPEDALE UMBERTO I Vàng
Quý 2/2020 Ý OSPEDALE UMBERTO I Bạch kim
Quý 4/2021 Ý OSPEDALE DI BOLZANO Vàng
Quý 1/2020 Ý OSPEDALE DI BOLZANO Vàng
Quý 4/2019 Ý OSPEDALE DI BOLZANO Vàng
Quý 2/2021 Ý OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA Vàng
Quý 4/2020 Ý OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA Vàng
Quý 4/2019 Ý PRESIDIO OSPEDALIERO G JAZZOLINO Vàng
Quý 1 năm 2022 Ý PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA SOFIA Vàng
Quý 1 năm 2022 Latvia PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL, RIGA Kim cương
Quý 4/2021 Latvia PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL, RIGA Kim cương
Quý 3/2021 Latvia PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL, RIGA Kim cương
Quý 2/2021 Latvia PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL, RIGA Kim cương
Quý 1/2021 Latvia PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL, RIGA Kim cương
Quý 4/2020 Latvia PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL, RIGA Kim cương
Quý 3/2020 Latvia PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL, RIGA Kim cương
Quý 2/2020 Latvia PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL, RIGA Kim cương
Quý 1/2020 Latvia PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL, RIGA Kim cương
Quý 4/2019 Latvia PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL, RIGA Kim cương
Quý 3/2019 Latvia PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL, RIGA Kim cương
Quý 2/2019 Latvia PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL, RIGA Kim cương
Quý 1/2019 Latvia PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL, RIGA Kim cương
Quý 4/2018 Latvia PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL, RIGA Kim cương
Quý 3/2018 Latvia PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL, RIGA Bạch kim
Quý 2/2018 Latvia PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL, RIGA Kim cương
Quý 1/2018 Latvia PAULS STRADINS CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL, RIGA Vàng
Quý 4/2021 Ba Lan PODHALAŃSKI SZPITAL SPEC. Kim cương
Quý 3/2021 Ba Lan PODHALAŃSKI SZPITAL SPEC. Kim cương
Quý 2/2021 Ba Lan PODHALAŃSKI SZPITAL SPEC. Kim cương
Quý 1/2021 Ba Lan PODHALAŃSKI SZPITAL SPEC. Kim cương
Quý 4/2020 Ba Lan PODHALAŃSKI SZPITAL SPEC. Kim cương
Quý 3/2020 Ba Lan PODHALAŃSKI SZPITAL SPEC. Kim cương
Quý 2/2020 Ba Lan PODHALAŃSKI SZPITAL SPEC. Bạch kim
Quý 1/2020 Ba Lan PODHALAŃSKI SZPITAL SPEC. Kim cương
Quý 4/2019 Ba Lan PODHALAŃSKI SZPITAL SPEC. Bạch kim
Quý 3/2019 Ba Lan PODHALAŃSKI SZPITAL SPEC. Bạch kim
Quý 2/2019 Ba Lan PODHALAŃSKI SZPITAL SPEC. Bạch kim
Quý 1/2019 Ba Lan PODHALAŃSKI SZPITAL SPEC. Vàng
Quý 4/2018 Ba Lan PODHALAŃSKI SZPITAL SPEC. Vàng
Quý 2/2018 Ba Lan PODHALAŃSKI SZPITAL SPEC. Vàng
Quý 4/2021 Ý POLICLINICO TOR VERGATA Vàng
Quý 3/2021 Ý POLICLINICO TOR VERGATA Vàng
Quý 1/2021 Ý POLICLINICO TOR VERGATA Vàng
Quý 4/2020 Ý POLICLINICO TOR VERGATA Vàng
Quý 3/2020 Ý POLICLINICO TOR VERGATA Vàng
Quý 2/2020 Ý POLICLINICO TOR VERGATA Vàng
Quý 1/2020 Ý POLICLINICO TOR VERGATA Bạch kim
Quý 2/2021 Ý POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI Bạch kim
Quý 2/2021 Ý PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA CHIARA Vàng
Quý 1 năm 2022 Lithuania REPUBLICAN VILNIUS UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 1/2021 Lithuania REPUBLICAN VILNIUS UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 1/2020 Lithuania REPUBLICAN VILNIUS UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 1/2019 Lithuania REPUBLICAN VILNIUS UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 1 năm 2022 Latvia RIGA EAST CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 4/2021 Latvia RIGA EAST CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 3/2021 Latvia RIGA EAST CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 2/2021 Latvia RIGA EAST CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Latvia RIGA EAST CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 4/2020 Latvia RIGA EAST CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 3/2020 Latvia RIGA EAST CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 2/2020 Latvia RIGA EAST CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 1/2020 Latvia RIGA EAST CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2019 Latvia RIGA EAST CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 3/2019 Latvia RIGA EAST CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 1/2019 Latvia RIGA EAST CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 4/2018 Latvia RIGA EAST CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 3/2018 Latvia RIGA EAST CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 2/2018 Latvia RIGA EAST CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 1/2018 Latvia RIGA EAST CLINICAL UNIVERSITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 1 năm 2022 Ukraine RIVNE REGIONAL CLINICAL HOSPITAL Vàng
Quý 4/2021 Ukraine RIVNE REGIONAL CLINICAL HOSPITAL Vàng
Quý 3/2021 Ukraine RIVNE REGIONAL CLINICAL HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Ukraine RIVNE REGIONAL CLINICAL HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Ukraine RIVNE REGIONAL CLINICAL HOSPITAL Vàng
Quý 4/2020 Ukraine RIVNE REGIONAL CLINICAL HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Ukraine RIVNE REGIONAL CLINICAL HOSPITAL Vàng
Quý 1/2020 Ukraine RIVNE REGIONAL CLINICAL HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Ý SAN GIOVANNI BOSCO Vàng
Quý 3/2021 Bồ Đào Nha SESARAM - HOSPITAL DR. NÉLIO MENDONÇA Bạch kim
Quý 4/2020 Ba Lan SP CENTRALNY SZPITAL KLIN.WUM Vàng
Quý 3/2019 Ba Lan SP CENTRALNY SZPITAL KLIN.WUM Kim cương
Quý 2/2019 Ba Lan SP CENTRALNY SZPITAL KLIN.WUM Kim cương
Quý 2/2020 Ba Lan SP SZPITAL KLINICZNY NR 4 Vàng
Quý 1/2020 Ba Lan SP SZPITAL KLINICZNY NR 4 Kim cương
Quý 4/2019 Ba Lan SP SZPITAL KLINICZNY NR 4 Vàng
Quý 3/2019 Ba Lan SP SZPITAL KLINICZNY NR 4 Kim cương
Quý 2/2019 Ba Lan SP SZPITAL KLINICZNY NR 4 Bạch kim
Quý 1/2019 Ba Lan SP SZPITAL KLINICZNY NR 4 Kim cương
Quý 3/2020 Ba Lan SP WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE Vàng
Quý 1/2020 Ba Lan SP WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE Vàng
Quý 4/2021 Ba Lan SP ZOZ MSW W OLSZTYNIE Vàng