Để tìm hiểu Bệnh viên trung tâm Đại học Helsinki đã phát triển mô hình Helsinki như thế nào để giảm thành công việc trì hoàn tiêu sợi huyết tới 20 phút hoặc ít hơn và những bước nào quý vị có thể áp dụng để giảm thời gian cửa kim. Trong buổi phỏng vấn với Atte Meretoja khám phá những thay đổi được tạo ra và những thách thức khi áp dụng Helsinki và những gì đội ngũ y bác sĩ ở Bệnh viện Royal Melbourne đã học được khi họ quyết định áp dụng mô hình năm 2012. Với hướng dẫn từng bước này, quý vị sẽ phát hiện làm thế nào để đánh giá vị trí nút-cổ-chai tồn tại trong bệnh viện, một số cách để các đồng nghiệp tiếp cận theo cách mới này và những thay đổi đơn giản sẽ giúp cho bệnh viện của quý vị giảm thời gian cửa kim thành công.

mod1
PHẦN 1
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
mod2
PHẦN 2
NHỮNG THÁCH THỨC
mod3
PHẦN 3
DỰ ÁN MELBOURNE
mod4
PHẦN 4
BẮT ĐẦU TỪ SỐ KHÔNG
mod5
PHẦN 5
CÁC MỤC TIÊU
mod6
PHẦN 6
CHI PHÍ THỰC HIỆN
mod7
PHẦN 7
TẬN DỤNG TỐI ĐA THỜI GIAN CHUYỂN
mod8
PHẦN 8
LÀM VIỆC TRONG PHÒNG CHỤP
mod9
PHẦN 9
NHẬN Ý KIẾN CHẤP THUẬN VỚI ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN
mod10
PHẦN 10
VAI TRÒ CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN ĐIỀU DƯỠNG
mod11
PHẦN 11
ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT
mod12
PHẦN 12
ĐỘI NGŨ PHỤ TRÁCH ĐỘT QUỴ
mod13
PHẦN 13
KHẨN TRƯƠNG CHO MỌI BỆNH NHÂN
mod14
PHẦN 14
ĐỘI PHẢN ỨNG NHANH ĐỘT QUỴ (CODE STROKE)
mod15
PHẦN 15
XỬ LÝ SONG SONG
mod16
PHẦN 16
ĐIỂM CHĂM SÓC
mod17
PHẦN 17
KHÁM SỨC KHỎE
mod18
PHẦN 18
CHỤP CT
mod19
PHẦN 19
TRỊ LIỆU NỘI MẠCH
mod20
PHẦN 20
PHÁC ĐỒ TRỊ LIỆU
mod21
PHẦN 21
TRỘN TRƯỚC HAY KHÔNG TRỘN TRƯỚC
mod22
PHẦN 22
ĐỘT QUỴ SAU KHI THỨC
mod23
PHẦN 23
HỢP LÝ HÓA VÀ CHẨN ĐOÁN SAI
mod24
PHẦN 24
HƯỚNG DẪN BỆNH NHÂN