Các tài liệu về Dịch vụ Cấp cứu

Sẽ không có thời gian để lãng phí khi gặp phải trường hợp đột quỵ. Đột quỵ cấp tính là một trong những tình trạng cực kỳ nghiêm trọng, trong đó dịch vụ y tế cấp cứu đóng một vai trò then chốt. Nhân viên chăm sóc trước viện cần được đào tạo để sẵn sàng nhận biết nhanh và đánh giá tình trạng của các nạn nhân bị đột quỵ cấp tính.

Chúng tôi cung cấp nhiều công cụ để giúp bạn mở rộng phạm vi đào tạo trong việc nhận biết chính xác và quản lý khẩn cấp đối với bệnh nhân bị đột quỵ cấp tính. 

Mục tiêu của các dịch vụ khẩn cấp là cải thiện tỷ lệ thông báo trước, cải thiện độ chính xác của chẩn đoán tích cực FAST và giảm thời gian nhập viện.

 • CÁC DỊCH VỤ CẤP CỨU: HỒI SINH ĐỘT QUỴ NÂNG CAO

  Ivette Motola, Hoa Kỳ

  Tải xuống video Phát video

 • TẠO LIÊN KẾT GIỮA CÁC BỆNH VIỆN SẴN SÀNG ĐIỀU TRỊ ĐỘT QUỴ VÀ CÁC DỊCH VỤ Y TẾ CẤP CỨU

  Kinh nghiệm từ Slovakia

  Tải xuống video Phát video

 • DANH THIẾP CỨU THƯƠNG

  Thẻ tham khảo nhanh có ghi các số liên hệ chính của bệnh viện. Gọi trước khi đến để đảm bảo đội ngũ phụ trách đột quỵ đang chờ đợi ở trạng thái sẵn sàng.

  Tải PDF

 • NHỮNG NGƯỜI HÙNG TRONG CÔNG TÁC ERT

  Video vinh danh Nhóm Ứng phó Tình huống Khẩn cấp và công việc của họ.

  Tải xuống Phát video

 • MẪU KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA KHU VỰC

  Hướng dẫn để giúp xác định các mục tiêu và hoạt động cho nhóm làm việc của bạn và tất cả các bệnh viện trong phạm vi dịch vụ của bạn.

  Tải PDF

 • KẾ HOẠCH DỰ ÁN ĐỘT QUỴ – BIÊN BẢN GHI NHỚ

  Mẫu được sử dụng cho một thỏa thuận hiệu quả và minh bạch giữa các nhóm trong khu vực của bạn.

  Tải xuống tài liệu

 • KẾ HOẠCH CỦA DỰ ÁN HÀNH ĐỘNG TRƯỚC VIỆN

  Thực hành hỗ trợ giai đoạn bắt đầu và triển khai kế hoạch xử lý đột quỵ trước viện cho nhóm EMS trong khu vực.

  Tải PDF

Bảng kiểm

Chuẩn bị bệnh nhân từ trước. Sử dụng bảng kiểm để soạn dữ liệu bệnh nhân có liên quan cho đội ngũ phụ trách đột quỵ của bạn khi đến.

 • BẢNG KIỂM FAST CHO ĐỘI NGŨ ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

  Hệ thống bảng kiểm FAST có thể được sử dụng bởi các vùng không có hệ thống chuyển viện phức tạp, bao gồm các bệnh viện đa khoa và bệnh viện chuyên khoa.

  Tải PDFTải xuống Word

 • BẢNG KIỂM FAST-ED CHO ĐỘI NGŨ ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

  Hệ thống bảng kiểm FAST-ED có thể được sử dụng bởi những vùng nơi mà phải đưa ra lựa chọn về việc đưa bệnh nhân tới bệnh viện gần nhất hoặc trực tiếp đưa họ tới một bệnh viện đa khoa.

  Tải PDFTải xuống Word

 • DANH SÁCH KIỂM TRA CHUYỂN TUYẾN NHÓM PHẢN ỨNG KHẨN CẤP

  Tải PDFTải xuống Word

Assessments

Sử dụng các video bên dưới để kiểm tra kiến thức của bạn.

Hãy xem các video và điền vào bảng kiểm thông tin mà bạn đã thu thập được khi xem video.

 Tổ chức
hội thảo

Mục đích đào tạo đội ngũ phụ trách dịch vụ cấp cứu là nhằm hướng dẫn họ triển khai các hành động sau: nhận biết đột quỵ, ổn định bệnh nhân, thu thập thông tin có liên quan, đưa bệnh nhân tới đúng bệnh viện, thông báo trước cho bệnh viện và nếu có thể thì cho bệnh nhân truyền tĩnh mạch và xét nghiệm máu trước.

Training the team

Một bộ tài liệu duy nhất giúp bạn đào tạo đội ngũ của mình, trong đó nêu bật toàn bộ hành trình của bệnh nhân, các bảng kiểm và quy trình.

NGUỒN TÀI LIỆU HỘI THẢO BỔ SUNG

PowerPoint® và video này có thể được sử dụng như một phần của hội thảo.

MÔ PHỎNG BỆNH NHÂN

Xem các video bên dưới để xem tác động mà đội ngũ phụ trách EMS có thể tạo ra đối với thời gian từ lúc nhập viện đến lúc chụp CT khi họ trở thành một phần của đội ngũ phụ trách đột quỵ và triển khai thông báo trước.