Hyperacute resources

Trong giai đoạn tối cấp, ta cần chú trọng vào việc tái thông. Mỗi một giây trôi qua khi bộ não của bệnh nhân đang thèm khát chất dinh dưỡng và oxy là rủi ro khuyết tật và tử vong lại tăng lên. Trong giai đoạn này, mọi hoạt động không liên quan tới tái thông đều không được trì hoãn tiến trình điều trị. Áp lực tương tự về thời gian cũng áp dụng đối với đột quỵ do xuất huyết.
 
Có 4 yếu tố then chốt đã được chứng minh là giúp giảm thời gian đến lúc tái thông, bao gồm: thông báo trước, trực tiếp đưa bệnh nhân tới CT, điều trị bệnh nhân tại CT và sử dụng kiểm tra tại điểm chăm sóc. Mục đích của các công cụ trong phần này là nhằm hỗ trợ bạn đạt được điều này tại bệnh viện của mình.

Bảng kiểm

Những bảng kiểm này có thể được sử dụng như một ví dụ cho thấy cách hợp lý hóa và chuẩn hóa quy trình điều trị. Sử dụng những bảng kiểm này sẽ hỗ trợ trong việc cải thiện tính nhất quán của việc điều trị trong suốt cả ngày.

 • MẪU ĐIỀU TRỊ CHO Y TÁ CHUYÊN NGHIỆP

  Các bảng kiểm mà y tá có thể sử dụng, tập trung vào thời gian trước và trong khi tiến hành điều trị cũng như vào đánh giá thần kinh SNOBS.

  Tải PDFTải xuống Word

 • GÓI TÀI LIỆU CHO BÁC SĨ TẠI PHÒNG CẤP CỨU

  Các bảng kiểm mà bác sĩ cấp cứu có thể sử dụng, tập trung vào đánh giá đột quỵ NIHSS và tiêu chí loại trừ điều trị tái thông.

  Tải PDFTải xuống Word

 • MẪU DÀNH CHO BÁC SĨ ĐỘT QUỴ

  Các bảng kiểm cho bác sĩ đột quỵ sử dụng để hỗ trợ họ khi đưa ra quyết định lâm sàng và để xin chấp thuận có hiểu biết cho điều trị cấp tính, khi cần.

  Tải PDFTải xuống Word

 • GÓI TÀI LIỆU ĐIỀU TRỊ

  Danh sách kiểm tra và hướng dẫn về điều trị tái thông, điều trị đột quỵ nói chung, phù não và tăng áp lực nội sọ.

  Tải PDFTải xuống Word

Mô phỏng
ca lâm sàng

Bằng chứng cho thấy rằng các bệnh viện sử dụng đào tạo trên bệnh nhân mô phỏng, hay còn gọi là mô phỏng bệnh nhân giả, đã giúp cải thiện đáng kể hiệu suất của họ về lâu dài bằng cách cải thiện thời gian từ lúc vào viện đến lúc điều trị.


Đào tạo mô phỏng bao gồm hai phần. Phần 1: Đội ngũ phụ trách đột quỵ trong bệnh viện chỉ định một bệnh nhân mô phỏng và được yêu cầu tiếp nhận và điều trị bệnh nhân mô phỏng như đối với bệnh nhân đột quỵ ngoài đời thực. Phần 2: Bệnh viện nên đánh giá phần đầu tiên và ghi lại tất cả những cải tiến và thay đổi mà họ có thể thực hiện để tối ưu hóa quy trình và giảm thời gian điều trị. Sau khi hoàn thành xong đánh giá, bệnh viện cần lặp lại mô phỏng và triển khai những thay đổi mà họ đã ghi chú. 

Sau khi hoàn thành Phần 1 & 2, bệnh viện cần đánh giá xem có thể triển khai những cải thiện nào về hướng điều trị hàng ngày để tối ưu hóa chất lượng chăm sóc đột quỵ. 

Simulation presentation

Thuyết trình mô phỏng đóng vai trò hướng dẫn về các điểm cải thiện để tối ưu hướng đi.

VIDEO VỀ THUYẾT TRÌNH MÔ PHỎNG

Tải xuống những video này và chèn vào thuyết trình Mô phỏng để nâng cao hiệu quả thảo luận.

TÀI LIỆU KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Tận dụng tài liệu của kế hoạch hành động để ghi chú những cải thiện và hành trình khắc phục có thể được thực hiện để tối ưu hóa hướng đi nhằm cải thiện chất lượng chăm sóc đột quỵ trong bệnh viện của bạn.

VÍ DỤ VỀ MÔ PHÒNG BỆNH NHÂN

Xem các video bên dưới để xem tác động mà việc triển khai 4 hành động then chốt có thể gây ra đối với việc giảm thời gian từ lúc vào cửa đến lúc điều trị.

Nguồn tài liệu

Stroke kit

Gói dụng cụ chăm sóc đột quỵ cho phép bạn mang theo tất cả các loại thuốc, dụng cụ và bảng kiểm cần mang bên mình để có thể điều trị bệnh nhân đột quỵ cấp tính trong phòng chụp CT. Hãy liên hệ với chuyên viên tư vấn chương trình Angels của bạn ngay hôm nay để tìm hiểu cách để nhận được gói dụng cụ chăm sóc đột quỵ.
Hãy xem các tính năng độc nhất ở đây

POSTER BẢNG THEO DÕI THỜI GIAN

Ghi nhận hoạt động của bệnh nhân để nâng cao và cải thiện thời gian điều trị.

ỨNG DỤNG ANGELS STOPWATCH

Giới thiệu Ứng dụng Angels Stopwatch, một trình theo dõi thời gian đơn giản để giúp đội ngũ phụ trách chăm sóc đột quỵ xây dựng được một bức tranh rõ ràng về hiệu suất của họ và nhận biết những mảng cần cải thiện. Ngoài ra, ứng dụng có lựa chọn để bạn chia sẻ dữ liệu ẩn danh của mình với RES-Q. Tải xuống ngay hôm nay bằng cách tìm "Angels Stopwatch" trên cửa hàng ứng dụng Google Play và Apple Store.

ANGEL PLUS

CẢI THIỆN THỜI GIAN TỪ LÚC VÀO VIỆN ĐẾN KHI ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ

Angels Plus... để mọi phút giây đều có ý nghĩa. Quý vị có biết mình đang lãng phí thời gian ở đâu không? Angel Plus cho phép quý vị thu thập các tem thời gian và hành động có liên quan nhất. Dữ liệu được thu thập và tự động phân tích trong bảng tính Microsoft Excel rồi được lưu trữ trên máy tính cục bộ. Dữ liệu không được chia sẻ hoặc phân tích với các bệnh viện khác. Sử dụng tệp PDF Angels Plus và bảng tính, hai công cụ hữu ích cho phép bạn thu thập dữ liệu của mình và tìm hiểu những lĩnh vực cần cải thiện nhằm đem lại hiệu quả tốt hơn cho bệnh nhân.

CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC Ở BỆNH VIỆN

Các video và áp phích bên dưới có thể được sử dụng trong phòng chờ hoặc bệnh viện để nhắc nhở bệnh nhân và đội ngũ phụ trách đột quỵ về tầm quan trọng của thời gian.

 Tổ chức
hội thảo

Thuyết trình về giai đoạn tối cấp bao gồm các mẹo thực hành, ý tưởng hội thảo và video để hỗ trợ nhằm cải thiện hướng đi cho giai đoạn tối cấp. Mục tiêu của giai đoạn tối cấp là nhằm giảm thời gian từ lúc vào cửa đến lúc điều trị xuống dưới 30 phút.

ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ

Một bộ tài liệu duy nhất giúp bạn đào tạo đội ngũ của mình, trong đó nêu bật toàn bộ hành trình của bệnh nhân, các bảng kiểm và quy trình.

CÁC VIDEO HỘI THẢO BỔ SUNG

Những video này có thể được sử dụng trong hội thảo của bạn.

HOẠT ĐỘNG HỘI THẢO

Các hoạt động thực hành có thể được sử dụng để thách thức cả đội ngũ phụ trách đột quỵ phải cân nhắc tác động mà các hành động của họ gây ra đối với tổng thời gian để điều trị bệnh nhân đột quỵ. Sử dụng những hoạt động này để nghĩ ý tưởng và thảo luận về cách tối ưu hóa quy trình trong giai đoạn tối cấp của bạn ở bệnh viện.

 • TRÒ CHƠI THẺ TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH TRONG GIAI ĐOẠN TỐI CẤP

  Tải xuống

 • BÀI TẬP TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH TRONG GIAI ĐOẠN TỐI CẤP

  Tải xuống