Tổng quan về tối cấp

Trong giai đoạn tối cấp, ta cần chú trọng vào việc tái thông. Mỗi một giây trôi qua khi bộ não của bệnh nhân đang thèm khát chất dinh dưỡng và oxy là rủi ro khuyết tật và tử vong lại tăng lên. Trong giai đoạn này, mọi hoạt động không liên quan tới tái thông đều không được trì hoãn tiến trình điều trị. Áp lực tương tự về thời gian cũng áp dụng đối với đột quỵ do xuất huyết.
 
Có 4 yếu tố then chốt đã được chứng minh là giúp giảm thời gian đến lúc tái thông, bao gồm: thông báo trước, trực tiếp đưa bệnh nhân tới CT, điều trị bệnh nhân tại CT và sử dụng kiểm tra tại điểm chăm sóc. Mục đích của các công cụ trong phần này là nhằm hỗ trợ bạn đạt được điều này tại bệnh viện của mình.

Điều dưỡng ở bên cạnh bệnh nhân