Angels in action

Learn about the local, regional and national interventions through which the Angels Initiative strives to improve stroke care worldwide.

Angels awards

Giải thưởng ESO Angels được thiết kế để ghi nhận và tôn vinh các đơn vị và cá nhân cam kết thực hành chống đột quỵ và để thiết lập văn hóa theo dõi liên tục.

Eso graphic

Eso Angels Awards

Các bệnh viện từ các quốc gia mà ESO hoạt động có thu thập dữ liệu điều trị trong RES-Q, SITS-QR hoặc trong một trong các cơ sở dữ liệu/đăng ký đã được phê duyệt trước sẽ tự động áp dụng cho Giải thưởng ESO Angels dựa trên các thước đo chất lượng được nêu trong Hệ thống Cấp bậc.

READ MORE
wso graphic

CÁC GIẢI THƯỞNG WSO ANGELS

Các bệnh viện từ các quốc gia bên ngoài phạm vi hoạt động của ESO có thu thập dữ liệu điều trị trong RES-Q, SITS-QR hoặc một trong các cơ sở dữ liệu/đăng ký được phê duyệt trước sẽ tự động áp dụng cho Giải thưởng WSO Angels dựa trên các thước đo chất lượng được nêu trong Hệ thống Cấp bậc.

READ MORE
SOEA

GIẢI THƯỞNG TINH THẦN XUẤT SẮC

Giải thưởng Tinh thần Xuất sắc được trao cho những người thể hiện sự xuất sắc trong hoạt động chăm sóc người bị đột quỵ, khi làm việc với bệnh nhân, các thành viên khác trong đội ngũ nhân viên của bệnh viện, những người nỗ lực nâng cao tiêu chuẩn xuất sắc trong bệnh viện của họ.

READ MORE Nominate your peers here
SOEA

WSO SPIRIT OF EXCELLENCE AWARDS

Giải thưởng Tinh thần Xuất sắc được trao cho những người thể hiện sự xuất sắc trong hoạt động chăm sóc người bị đột quỵ, khi làm việc với bệnh nhân, các thành viên khác trong đội ngũ nhân viên của bệnh viện, những người nỗ lực nâng cao tiêu chuẩn xuất sắc trong bệnh viện của họ.

READ MORE Nominate your peers here

Giải thưởng EMS Angels

Giải thưởng EMS Angels

Được thiết kế đặc biệt cho các Dịch vụ Cấp cứu. Các giải thưởng này là một phần của Angels Initiative ở quy mô rộng hơn và tạo ra một cấu trúc cung cấp các so sánh toàn cầu có giá trị về các khía cạnh chính của chăm sóc trước viện.

PHOTO wall

Cộng đồng Angels Initiative cùng nhau cải thiện chất lượng điều trị đột quỵ và mang đến cho bệnh nhân một cơ hội sống thứ hai.

FILTER RESULTS SORT BY

Angels stories

New
Toàn cầu

4 Ways To Make Good Habits Stick

New
Tây Ban Nha

NO HAY EXCUSAS | 4 Strategies For Treating At CT

Nam Phi

UP THE TEMPO | Testing Pathways To Better Stroke Care

Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất

ICU nursing team is top of the class in stroke care

Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất

Her Passion For Data Is Worth Gold

Ý

Honouring Stroke heroes Of Tuscany