Steering committee

Vítor Tedim Cruz
Bồ Đào Nha
Miquel Gallofre Lopez
ESO – Phó Chủ tịch
Carlos Molina
Tây Ban Nha
Dilek Necioglu Orken
ESO – Ủy ban Khoa Đột quỵ
Ales Tomek
Cộng hòa Séc
Ulrike Waje-Andreassen
ESO – Ủy ban Khoa Đột quỵ